weber ZP414

Weber

Niepylący, elastyczny cementowy klej do płytek na balkony i tarasy

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.Prace należy wykonywać w suchych warunkach.

Zużycie

2-6 kg/m²

 

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Sorry, there was an error with the selected options

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

  • C2TE
  • średniowarstwowy 2-15 mm
  • do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
  • do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
  • mrozoodporny - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • do stref mokrych
  • na balkony, tarasy, cokoły
  • na ogrzewanie podłogowe
  • na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej.

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.
Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.
 

Wybrane zastosowania produktu

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj