Hydroizolacja fundamentów

Nie tylko elewacja, ale przede wszystkim fundamenty chronią ściany przed zawilgoceniem. Kiedy fundamenty nie są odpowiednio zabezpieczone, wilgoć i woda gruntowa przenikają do ścian. W takiej sytuacji zawilgocenie może pojawić się na ścianach wewnątrz budynku, doprowadzając do rozwoju pleśni i grzybów.

Marka Weber oferuje niezawodne rozwiązania oparte na masach polimerowo-bitumicznych w technologii Deitermann. Produkty tworzące system hydroizolacji fundamentów nie tylko trwale izolują, ale także wytrzymują obciążenia wilgocią oraz wodą gruntową. Doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu izolacji pierwotnej bądź wtórnej.

Systemowa hydroizolacja fundamentów

 1. Żelbetowa płyta denna
 2. Izolacja pozioma weber.tec 824
 3. Grunt weber.tec 901
 4. Masa polimerowo-bitumiczna weber.tec 920, weber.tec Superflex 10 lub webertec bitumal
 5. Siatka z włókna szklanego weber PH913 (opcjonalnie)
 6. Styropian
 7. Folia polietylenowa
 8. Siatka stalowa
 9. Jastrych weber.floor RAPID lub weber.floor FLOW
 10. Zapraw klejowa weberfix EASY lub weber ZP414
 11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania weber.fug 877
 12. Panel izolacyjno-drenażowy

Hydroizolacja fundamentów krok po kroku

Prawidłowe wykonanie izolacji pozwoli na lata zapewnić solidną ochronę fundamentów przed wodą, wilgocią czy też agresywnymi związkami chemicznymi występującymi w glebie. Eksperci Weber, by promować dobre praktyki wykonawcze, przygotowali schemat systemu hydroizolacji fundamentów – na przykładzie zastosowania izolacji polimerowo-bitumicznej.

 1. Przygotowanie fundamentu

  Fundament powinien być wykonany zgodnie z projektem budynku.

  Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.

  Ściana fundamentowa musi być równa, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża zaokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę (wyoblenie). Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny należy wypełnić.

  Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym. 

 2. Izolacja pozioma fundamentów

  Izolację poziomą wykonujemy z hydroizolacji mineralnej, która zabezpiecza beton przed kapilarnym podciąganiem wody oraz poprawia przyczepność pomiędzy fundamentem a ścianą. Do tej pracy rekomendowanym systemowym produktem jest weber.tec 824.

  weber.tec 824 nakładaj za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć warstwę o grubości nie większej niż 1 mm (zużycie 1,4 kg/m2). Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu powinna wynosić 2 mm. Drugą warstwę (i kolejne) nakładaj, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu

 3. Gruntowanie ściany fundamentowej

  Po oczyszczeniu podłoża wykonaj gruntowanie preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanoś ręcznie (szczotka, pędzel, wałek). Możliwe jest nakładanie natryskowe. Proporcje rozcieńczenia wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część weber.tec 901 na 15 części czystej wody.

  Można też użyć weber.tec bitumal rozcieńczony z wodą w stosunku od 1:1 (1 część weber.tec bitumal na 1 część wody) do 1:6.

  Pamiętaj, aby przestrzegać instrukcji i wskazówek znajdujących się na opakowaniu produktu i kartach technicznych.

 4. Izolacja bitumiczna

  weber.tec Superflex 10 nakładaj przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatop wkładkę zbrojącą - siatkę z włokna nr 2.

  weber.tec Superflex 10 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych lub termoizolacyjnych i dalszych prac.

 5. Wklejamy siatkę zbrojącą (opcjonalnie)

  Siatka z włókna szklanego (opcjonalnie) – pomocna przede wszystkim do kontroli grubości wykonanej izolacji;

 6. Układamy płyty styropianowe

  Styropian o wysokiej wytrzymałości (np. styrodur) – ma za zadanie zarówno ocieplić konstrukcję, jak i chronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi np. zarysowaniem. Styropian należy przykleić na suchą izolację za pomocą tego samego produktu, z którego została wykonana izolacja. Styropian trzeba podciąć w odpowiedni sposób, aby dobrze przylegał do łączenia ze ścianą. weber.tec bitumal jest produktem, który nie degraduje styropianu i może być użyty zarówno jako izolacja jak i do przyklejania płyt.

 7. Warstwa wykończeniowa

  Warstwy posadzkowe: folia polietylenowa, siatka stalowa, jastrych, zaprawa klejowa, płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania, panel izolacyjno-drenażowy.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj