Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +4ºC.  Czas wyschnięcia zależy od temperatury i zastosowania, przy zastosowaniu jako powłoki około 6 godzin przy +20°C i 50% wilgotności względnej na suchym podłożu, dla zużycia 0,25 litra/m2. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Ups, nie możemy wykonać kalkulacji z tymi opcjami

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Ze względu na kompatybilność z cementem weber.tec 901 jest stabilną wodną emulsją bitumiczną. 

Zastosowanie produktu

Może być stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujących oraz do jastrychów. Ze względu na rozmiar cząstek emulsji (wnikają one w system porów i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom cech wodoszczelności i zwiększa ich odporność na substancje agresywne. Działanie uplastyczniające emulsji weber.tec 901 wpływa korzystnie na współczynnik w/c i ułatwia aplikację.

Obszary zastosowań:

  • jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,
  • jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odporności na agresję chemiczną,
  • do wykonywania powłok ochronnych elementów konstrukcji w gruncie,
  • do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów konstrukcji w gruncie,
  • preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB, np. weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Supeflex 100 S, weber.tec 915.

Najważniejsze właściwości produktu

  • przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
  • wysoka zawartość części stałych
  • odporność na znajdujące się zwykle w gruncie agresywne substancje

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Weber
Hydroizolacje

Zakłady koncernu Daimler AG w Rastatt (Niemcy)

Zakłady koncernu Daimler AG w Rastatt (Niemcy)

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Browar "Bitburger" w Szczecinie

Browar "Bitburger" w Szczecinie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Budynki Polskiego Radia w Krakowie

Budynki Polskiego Radia w Krakowie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Fontanna na wałach Chrobrego w Szczecinie

Fontanna na wałach Chrobrego w Szczecinie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

"Zielony Dach" w garażu podziemnym w Szczecinie

"Zielony Dach" w garaż podziemny w Szczecinie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Budynek apartamentowy w Kołobrzegu

Budynek apartamentowy w Kołobrzegu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Remont zbiorników wody pitnej we Wrocławiu

Remont zbiorników wody pitnej we Wrocławiu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Stara Pomarańczarnia - Park Łazienkowski w Warszawie

Stara Pomarańczarnia - Park Łazienkowski w Warszawie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Ruiny zamku w Olsztynie k/Częstochowy

Ruiny zamku w Olsztynie k/Częstochowy

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Prywatna posiadłość - Skotniki k/Łodzi

Prywatna posiadłość - Skotniki k/Łodzi

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Willa Kestenberga w Łodzi

Willa Kestenberga w Łodzi

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj