Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +4ºC.  Czas wyschnięcia zależy od temperatury i zastosowania, przy zastosowaniu jako powłoki około 6 godzin przy +20°C i 50% wilgotności względnej na suchym podłożu, dla zużycia 0,25 litra/m2. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Sorry, there was an error with the selected options

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Ze względu na kompatybilność z cementem weber.tec 901 jest stabilną wodną emulsją bitumiczną. 

Zastosowanie produktu

Może być stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujących oraz do jastrychów. Ze względu na rozmiar cząstek emulsji (wnikają one w system porów i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom cech wodoszczelności i zwiększa ich odporność na substancje agresywne. Działanie uplastyczniające emulsji weber.tec 901 wpływa korzystnie na współczynnik w/c i ułatwia aplikację.

Obszary zastosowań:

  • jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,
  • jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odporności na agresję chemiczną,
  • do wykonywania powłok ochronnych elementów konstrukcji w gruncie,
  • do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów konstrukcji w gruncie,
  • preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB, np. weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Supeflex 100 S, weber.tec 915.

Najważniejsze właściwości produktu

  • przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
  • wysoka zawartość części stałych
  • odporność na znajdujące się zwykle w gruncie agresywne substancje

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Weber
Hydroizolacje

Zakłady koncernu Daimler AG w Rastatt (Niemcy)

Zakłady koncernu Daimler AG w Rastatt (Niemcy)

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Browar "Bitburger" w Szczecinie

Browar "Bitburger" w Szczecinie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Budynki Polskiego Radia w Krakowie

Budynki Polskiego Radia w Krakowie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Fontanna na wałach Chrobrego w Szczecinie

Fontanna na wałach Chrobrego w Szczecinie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

"Zielony Dach" w garażu podziemnym w Szczecinie

"Zielony Dach" w garaż podziemny w Szczecinie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Budynek apartamentowy w Kołobrzegu

Budynek apartamentowy w Kołobrzegu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Remont zbiorników wody pitnej we Wrocławiu

Remont zbiorników wody pitnej we Wrocławiu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Stara Pomarańczarnia - Park Łazienkowski w Warszawie

Stara Pomarańczarnia - Park Łazienkowski w Warszawie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Ruiny zamku w Olsztynie k/Częstochowy

Ruiny zamku w Olsztynie k/Częstochowy

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Prywatna posiadłość - Skotniki k/Łodzi

Prywatna posiadłość - Skotniki k/Łodzi

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Willa Kestenberga w Łodzi

Willa Kestenberga w Łodzi

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj