Płynny jastrych cementowy weber.floor FLOW

weber.floor FLOW to płynny jastrych cementowy zbrojony włóknami polipropylenowymi, dostarczany w postaci suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą. Przeznaczony jest do układania ręcznego lub mechanicznego.

Zastosowanie

 • Do wykonywania wypoziomowanych podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe, wykładziny dywanowe itp.:
  • związanych z podłożem cementowym
  • na warstwie rozdzielającej z folii, papy
  • na izolacjach akustycznych
  • z ogrzewaniem podłogowym wodnym lub elektrycznym
 • Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych budynków mieszkalnych oraz w biurach, sklepach, szpitalach, szkołach, kinach oraz innych obiektach użyteczności publicznej.
wylewka na ogrzewanie podłogowe

Grubość układania

W przypadku ogrzewania podłogowego, grubości jastrychu weber.floor FLOW podane w tabeli należy powiększyć o średnicę zewnętrzną elementu grzejnego.

Właściwości i zalety

Duża płynność
weber.floor FLOW po wymieszaniu z wodą ma właściwości samopoziomujące i jest łatwy w użyciu. Wylewa się go i wykańcza się w pozycji stojącej, co jest mniej uciążliwe dla pracowników. W przypadku stosowania na ogrzewanie podłogowe jastrych doskonale zalewa rurki bez pozostawiania pustych przestrzeni – ciepło oddawane jest do niego całą powierzchnią przewodów grzewczych bez niepotrzebnych strat.

Szybkie wykonanie
Dobrze zorganizowana ekipa wykonawcza może przygotować ok. 150 m² posadzki w czasie ok. 3 godzin. Taką samą powierzchnię, stosując tradycyjną technologię półsuchych jastrychów cementowych „mixokret”, wykonuje się w ciągu całego dnia pracy.

Odporny na wodę
weber.floor FLOW można stosować zarówno w pomieszczeniach suchych, np. pokój dzienny, sypialnia, jak mokrych – kuchnia, łazienka, piwnica, garaż. Przy użyciu tylko jednego wyrobu można wykonać podkład podłogowy we wszystkich pomieszczeniach.

Cementowy
W przeciwieństwie do jastrychów anhydrytowych, weber. floor FLOW nie wymaga szlifowania, aby wspomóc proces wysychania, ani specjalistycznego gruntowania przed przyklejeniem płytek ceramicznych.

Bezpieczny i trwały
Wymaga najmniejszej, w porównaniu z analogicznymi rozwiązaniami, ilości wody do przygotowania gotowej mieszanki. Przez obniżenie wskaźnika w/c oraz dodatkowe wzmocnienie włóknami zredukowano również skurcz materiału – produkt jest bezpieczny i trwały.

Wysokie parametry techniczne i użytkowe
• Wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa
• Wytrzymałość na zginanie > 5 MPa
• Współczynnik przewodzenia ciepła ok. 1,5 W/mK

weberfloor FLOW doskonale zalewa rurki ogrzewania podłogowego bez pozostawiania pustych przestrzeni

Zalewanie ogrzewania podłogowego - krok po kroku

 1. Układanie płyt styropianowych

  Izolacja termiczna ze styropianu
  Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013–05E) i oznaczone kodem EPS EN 13163 T (1)-L (2)-W (2)-Sb (2)-P (5)-BS125-CS (10)80- DS (N) 2-DS (70,-) 1-TR100.

  Izolacja akustyczna ze styropianu
  UWAGA! Płyty styropianowe należy układać tylko w jednej warstwie. Muszą być one zgodne z normą EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013–05E) i oznaczone kodem EPS EN 13163 T (1)-L (3)-W (3)-Sb (5)-P (10)-BS50-DS (N) 5-DS (70,90)5-SD (20–40)-CP3.

  Płyty styropianowe należy układać na wyrównanym, płaskim podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, bitumiczne, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). W stropach międzykondygnacyjnych należy stosować warstwę rozdzielczą z folii PE.

  Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960 o grubości: 7 mm – ściany budynku, 2 x 7 mm – kolumny, słupy, rury.

  Układanie płyt styropianowych rozpocząć w narożniku. Pierwszy rząd układać od ściany, dociskając płyty do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy w ten sposób, by spoiny były przesunięte względem siebie, a styki płyt nie krzyżowały się.

  Następnie na całej powierzchni położyć folię z warstwą aluminiową.

 2. Ogrzewanie podłogowe

  Rurki ogrzewania podłogowego należy przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40–50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20–30 cm na odcinkach wygiętych.

  Przed przystąpieniem do układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas wykonywania podkładu weber.floor FLOW, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zostanie zminimalizowane ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych.

  Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza ich tendencję do wypływania podczas układania jastrychu. Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę stalową Q131 (Ø5 mm #150 mm).

 3. Dylatacje

  Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, kratek ściekowych itp. należy dodatkowo dozbroić siatką z włókna szklanego weber.floor 4945 (wymiar siatki ok. 40 x 40 cm, ułożona pod kątem 45° do narożnika).

  Przed ułożeniem jastrychu powierzchnię należy podzielić odpowiednimi profilami dylatacyjnymi zgodnie z poniższymi wymaganiami.

  Wymagania dla pól dylatacyjnych:
  • powierzchnia pola dylatacyjnego – maks. 36 m²
  • długość pola dylatacyjnego – maks. 6 m
  • pola dylatacyjne w kształcie prostokąta – maksymalna proporcja boków 1:1,5
  • profile dylatacyjne w każdym progu drzwiowym
  • oddylatowana każda pętla grzewcza, która może być uruchamiana osobno
  • dylatacja na połączeniach stref ogrzewanych i nieogrzewanych

 4. Wyznaczanie poziomów

  Grubość i poziom jastrychu wyznacza się przy użyciu specjalnych stojaków do poziomowania.

  Poziomowanie należy rozpocząć od wyznaczenia najwyższego miejsca w pomieszczeniach przeznaczonych do układania jastrychu. W tym punkcie należy umieścić stojak poziomujący i przy jego użyciu ustalić pożądaną grubość podkładu.

  Kolejne stojaki, korzystając z niwelatora laserowego lub poziomnicy wężowej, wyregulować do stojaka bazowego, aby uzyskać idealny poziom podkładu.

  Należy zachować minimalne grubości jastrychu podane w tabeli minimalnych grubości. Odległość między stojakami poziomującymi należy ustalać w zależności od wymaganego stopnia wypoziomowania podkładu podłogowego.

 5. Warunki podczas stosowania i wiązania

  Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić 10–25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów.

  Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy:
  • wszystkie okna, drzwi muszą być zasłonięte ciemną folią lub roletami
  • wyłączyć klimatyzację
  • centralne ogrzewanie ustawić na temperaturę minimalną
  • nie stosować osuszaczy powietrza i nagrzewnic

 6. Przygotowanie zaprawy weber.floor FLOW

  Do 3,1–3,6 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor FLOW i mieszać przez 2–3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15–20 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

  Produkt można przygotowywać w betoniarce, mieszając go 5–6 minut od momentu wrzucenia ostatniego worka weber.floor FLOW.

  W przypadku układania mechanicznego stosować pompy o odpowiedniej konstrukcji:
  • CURA RTV 511 (z koszem do mieszania jastrychu), wąż do podawania jastrychu o długości min. 40 m
  • m-tec duomix 2000 z podwójnym mieszaniem, wąż do podawania jastrychu o długości min. 48 m

  W przypadku niskich temperatur wąż powinien być jeszcze dłuższy.

  Na końcu węża obligatoryjnie stosować homogenizator – specjalną sztywną rurę z mieszadłem statycznym.

  Parametry gotowego jastrychu należy na bieżąco kontrolować, wykonując test rozpływności.

 7. Układanie jastrychu

  1. Szerokość pola wylewanego ręcznie nie powinna być większa niż 2–3 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze, np. przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Gdy grubość jastrychu jest większa niż 30 mm, należy stosować odpowiednie listwy rozdzielające.
  2. Zaprawę weber.floor FLOW wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30–40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.
  3. Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą. Zaprawę układać bez przerw, aż do wykonania całej powierzchni działki roboczej.
  4. Po wstępnym związaniu jastrychu usunąć taśmy z gąbki i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

  UWAGA! W przypadku niekorzystnych warunków wysychania (wysoka temperatura, przeciąg) powierzchnię jastrychu należy po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczyć przed zbyt szybkim wysychaniem, stosując odpowiednie preparaty pielęgnacyjne.

  Po wykonanym jastrychu, w zależności od temperatury otoczenia i podłoża, można chodzić po ok. 24 godzinach. Kolejne prace w pomieszczeniu należy wykonywać po ok. 14 dniach, a pełną wytrzymałość jastrych uzyskuje po 28 dniach (przy temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej 65%).

 8. Pola dylatacyjne

  Powierzchnia jastrychu weber.floor FLOW wymaga odpowiedniego podziału na pola dylatacyjne zgodnie z tabelą.

  Miejsce wykonania dylatacji determinowane jest również kształtem pomieszczenia, usytuowaniem słupów i ścian wewnątrz niego itp.

  Wykonania dylatacji wymagają:
  • wszelkiego rodzaju przewężenia lub wnęki
  • strefy z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym (oddzielenie od stref nieogrzewanych)
  • pola z ogrzewaniem, które mogą być uruchamiane osobno
  • progi drzwiowe

 9. Uruchomienie ogrzewania podłogowego

  Pierwsze uruchomienie ogrzewania podłogowego może nastąpić po min. 28 dniach od wykonania jastrychu weber.floor FLOW. W przypadku wiązania i wysychania podkładu w temperaturach poniżej 20°C czas ten ulega wydłużeniu.

  Uruchomienie ogrzewania należy wykonać zgodnie z poniższą procedurą:

  • przez pierwsze dwa dni maksymalna temperatura cieczy grzewczej o 5°C wyższa od temperatury pomieszczenia i nie wyższa niż 20°C
  • wzrost temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C
  • najwyższa temperatura 50°C lub maksymalna temperatura systemu grzewczego utrzymywana przez kolejne 4 dni
  • stopniowe obniżanie temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C aż do całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia temperatury cieczy grzewczej 20°C

  Z pierwszego uruchomienia instalacji ogrzewania podłogowego należy sporządzić protokół wygrzewania, podpisany przez uprawnionego instalatora. Prawidłowe wygrzanie jastrychu pozwala na rozpoczęcie kolejnych prac związanych z wykończeniem podłogi.

 10. Wykończenie

  Jastrych weber.floor FLOW wysycha ok. 10 mm/7 dni przy temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej 65%. Czas wysychania należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu prac związanych z wykończeniem podłogi.

  W przypadku weber.floor FLOW z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym kolejne warstwy posadzkowe można układać dopiero po odpowiednim wygrzaniu jastrychu – patrz punkt „Uruchomienie ogrzewania podłogowego”. Prace wykończeniowe należy rozpocząć minimum 2 dni po wyłączeniu instalacji grzewczej. Czas, po którym można ponownie uruchomić ogrzewanie podłogowe, powinien być zgodny z wytycznymi producenta wierzchniej warstwy podłogi, ale nie krótszy niż 2 dni.

  Rozpoczynając układanie wykończenia podłogi należy zawsze sprawdzić wilgotność jastrychu, przy której można prowadzić dalsze prace. Zawsze jednak należy stosować się do zaleceń opisanych w instrukcji producenta wykończenia.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj