Na każdej eksploatowanej posadzce z czasem mogą pojawić się ubytki, pęknięcia, odspojenia, pylenie lub podobne problemy. Aby zapobiec dalszym zniszczeniom, do napraw posadzki należy przystąpić jak najszybciej.

Przy dobieraniu sposobu naprawy istotne jest ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń, co pozwala na opracowanie prawidłowej metody ich trwałego usunięcia. Jest to jednak tylko wstępny etap prac. Aby likwidacja wad była skuteczna i trwała, w procesie oceny uszkodzeń należy uwzględniać szereg czynników, takich jak:

 • określenie, czy przyczyna powstania uszkodzeń już ustąpiła, czy też działa nadal,
 • ustalenie, czy proces osiadania podłoża lub budynku już się zakończył,
 • sprawdzenie, czy powstałe pęknięcie osiągnęło już szerokość graniczną, czy też ma charakter dynamiczny.

Przyczyny uszkodzeń posadzek

Po określeniu źródła problemu trzeba sprawdzić, czy przyczyna powstania uszkodzeń ustąpiła, czy też działa nadal, np. czy budynek już osiadł, czy ten proces trwa, albo czy powstałe pęknięcie osiągnęło już szerokość graniczną, czy nadal się powiększa.

Są różne rodzaje wad i uszkodzeń podłoża i posadzek:

 • pęknięcia i zarysowania,
 • uszkodzenia miejscowe,
 • uszkodzenia i nierówności na dużych powierzchniach,
 • niska wytrzymałość mechaniczna,
 • zawilgocenia i zanieczyszczenia,
 • wykruszone dylatacje,
 • pylenie posadzek i nawierzchni.

Niedoskonałości mogą występować pojedynczo lub, co zdarza się często, pojawiają się równocześnie. W takich sytuacjach niezbędna jest ich dokładna inwentaryzacja i określenie przyczyn powstania. W oparciu o te informacje można wybrać skuteczny sposób kompleksowej naprawy uszkodzonej powierzchni.

Uszkodzenia i nierówności posadzek na dużych powierzchniach można naprawiać, używając różnych produktów, w zależności od głębokości ubytków: do uzupełnienia kilkumilimetrowych ubytków stosuje się najczęściej szpachlówki żywiczne lub rozlewne posadzki epoksydowe, w przypadku głębszych uszkodzeń najlepiej sprawdzają się rozwiązania systemowe Weber do renowacji posadzek.

Rozwiązania systemowe Weber do renowacji posadzek

Posadzka wykonana przy użyciu kompleksowego systemu samopoziomujących, cienkowarstwowych, cementowych posadzek przemysłowych weberfloor jest bardzo wytrzymała i niezwykle odporna na ścieranie, uderzenia, oddziaływanie kół pojazdów oraz inne obciążenia przemysłowe. Taka Posadzka jest także łatwa i szybka w wykonaniu.

Zalety systemowego rozwiązania do renowacji posadzek:

 • Szybkie i łatwe wykonanie nawierzchni – przy użyciu pompy w ciągu godziny można wykonać kilkaset metrów kwadratowych posadzki!
 • Maksymalne skrócenie czasu oddania obiektu do użytku – ruch pieszy możliwy już po 2–5 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach!
 • Można nakładać cienkie, kilkumilimetrowe warstwy, dzięki czemu eliminuje się kolizje wysokościowe przy ciągach technologicznych i komunikacyjnych oraz redukuje się do minimum obciążenie konstrukcji.
 • Produkty Weber są paroprzepuszczalne, więc można wykonywać trwałe nawierzchnie przy braku ciągłości izolacji poziomej pod posadzką.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Minimalny skurcz, co daje możliwość wykonania posadzek bezspoinowych.
 • Brak konieczności zacierania.

Renowacja posadzki - kompleksowe rozwiązania systemowe Weber

 • weber.floor 4310 – podkład wyrównujący i wzmacniający pod docelową posadzkę cementową lub żywiczną,
 • weber.floor 4320 – błyskawiczny podkład wyrównujący pod wykończenie z żywic; wykonywanie posadzki żywicznej jest możliwe już po 24–48 godzinach,
 • weber.floor 4602 Industry Base Extra – podkład wyrównujący i wzmacniający pod docelową posadzkę cementową lub żywiczną; przy małych obciążeniach może również stanowić warstwą ostateczną,
 • weber.floor 4610 Industry Topposadzka przeznaczona do intensywnej eksploatacji,
 • weber.floor HARDELITH – drobnocząsteczkowy roztwór krzemianu litu,
 • weber.floor LIT protect – wodorozcieńczalny impregnat krzemianowo-polimerowy,
 • weber.floor 4716 – wodorozcieńczalny preparat gruntujący,
 • weber.tec EP 10 – epoksydowy preparat gruntujący,
 • weber.tec EP 19 – głęboko penetrująca żywica do wzmacniania podłoża,
 • weber.tec EP SG – specjalistyczna żywica na podłoża wilgotne i zaolejone,
 • sznury dylatacyjne,
 • weber.tec PU K25 i weber.tec PU K40 – poliuretanowe masy dylatacyjne.

Renowacja posadzki w praktyce

Poznaj zalety systemowego rozwiązania do renowacji posadzek

 • Szybkie i łatwe wykonanie nawierzchni – przy użyciu pompy w ciągu godziny można wykonać kilkaset metrów kwadratowych posadzki!
 • Maksymalne skrócenie czasu oddania obiektu do użytku – ruch pieszy możliwy już po 2–5 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach!
 • Można nakładać cienkie, kilkumilimetrowe warstwy, dzięki czemu eliminuje się kolizje wysokościowe przy ciągach technologicznych i komunikacyjnych oraz redukuje się do minimum obciążenie konstrukcji.
 • Produkty Weber są paroprzepuszczalne, więc można wykonywać trwałe nawierzchnie przy braku ciągłości izolacji poziomej pod posadzką.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Minimalny skurcz, co daje możliwość wykonania posadzek bezspoinowych.
 • Brak konieczności zacierania.

Renowacja posadzki przemysłowej z zastosowaniem powłok żywicznych

Do renowacji posadzek świetnie sprawdzą się samopoziomujące posadzki weberfloor.

Są one idealnym rozwiązaniem pod posadzki żywiczne, szczególnie w przypadku gdy:

 • podłoże jest bardzo nierówne i warstwa finalna posadzki żywicznej musiałaby być bardzo gruba, aby wypełnić ubytki lub zniwelować nierówności,
 • wymagana jest niewielka grubość warstwy żywicznej, a konieczne jest dokładne wypoziomowanie lub zwiększenie grubości podłoża,
 • konieczne jest wykonanie warstwy wzmacniającej pomiędzy stosunkowo słabym betonem a nawierzchnią żywiczną.

Dzięki wcześniejszemu wypoziomowaniu podłoża jedną z posadzek weberfloor, wykonywanie posadzki żywicznej jest szybsze, łatwiejsze i tańsze, ponieważ gdy powierzchnia jest równa, zużycie materiału jest mniejsze.

weber.floor 4602 Industry Base Extra weber.tec EP 10 weber.floor 4945 weber.tec EP 19 weber.floor 4716 weber.floor 4960 Zobacz na filmie, jakie kroki należy podjąć, aby podłoże pod remontowaną posadzkę przemysłową było stabilne i miało odpowiednią przyczepność. Nowa posadzka powinna posiadać trwałe i solidne podstawy.

Jak przygotować podłoże do renowacji?

Dobór systemu posadzkowego w bardzo dużym stopniu determinuje rodzaj i stan podłoża, które powinno być nośne, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem należy je oczyścić mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowanie.

Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 N/mm². Jeżeli jest to 1,0–1,5 N/mm² lub podłoże jest nierówne należy w pierwszej kolejności wykonać podkład z zaprawy weber.floor 4602 Industry Base Extra lub weber.floor 4310. W przypadku wytrzymałości poniżej 1,0 N/mm², podłoże należy wzmocnić głęboko penetrującą żywicą epoksydową weber.tec EP 19.

Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), które pod wpływem obciążeń mogą się odkształcać lub pękać, należy usunąć. Podłoża o podwyższonej wilgotności resztkowej (do 6% CM) należy zagruntować specjalistyczną żywicą weber.tec EP SG.

Przygotowanie do renowacji - gruntowanie podłoża

Przed zastosowaniem posadzki weberfloor podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem:

 • weber.floor 4716 – w przypadku chłonnych podłoży betonowych o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1 N/mm²,
 • weber.tec EP 10 – w przypadku stosowania wzmocnienia podłoża żywicą weber.tec EP19,
 • weber.tec EP SG – w przypadku podłoży wilgotnych i zanieczyszczonych olejami.

Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zapyleniem.

Renowacja posadzek o niewielkich nierównościach na podłożach nośnych

  Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 N/mm² Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie  1–1,5 N/mm²
1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy  weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy  weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753
2 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716
3
 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm
 • Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: weber.floor 4610 Industry Top, grubość 4–15 mm
 • Podkład pod żywicę:  weber.floor 4310 lub weber.floor 4320, grubość 5–50 mm
Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm Podkład pod żywicę: weber.floor 4310 lub weber.floor 4320
4

Zabezpieczenie powierzchni posadzek:  weber.floor HARDELITH + weber.floor LIT protect

Powłoka żywiczna: weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48

Powłoka żywiczna:

weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48

 

Renowacja posadzek mocno zniszczonych, o dużych nierównościach lub zawilgoconych

  Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm² Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie poniżej 1 N/mm² Podłoża wilgotne
1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753
2 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716 Wzmocnienie podłoża: weber.tec. EP 19 Gruntowanie podłoża: weber.tec EP 10 + weber.floor 4716 Gruntowanie podłoża: weber.tec EP SG + weber.floor 4716
3 Podkład z weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm lub weber.floor 4310, grubość 5–50 mm
4 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716
5 Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: weber.floor 4610 Industry Top, grubość 4–15 mm
6

Zabezpieczenie powierzchni posadzek: weber.floor HARDELITH + weber.floor LIT protect

Powłoka żywiczna: weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48

 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj