Naprawa pęknięć i zarysowań podłoża i posadzki (zszywanie)

Wykonywanie nowych warstw podłogowych wymaga, aby podłoże miało odpowiednie parametry wytrzymałościowe oraz było pozbawione rys. Podłoża spękane wymagają naprawy, a sposób renowacji zależy od przyczyny powstania uszkodzeń oraz ich wielkości.

Naprawa pęknięć z użyciem żywicy weber.prim 806

Rodzaje rys i ich naprawa
W przypadku rys przeciążeniowych zazwyczaj konieczne jest wykonanie nowej posadzki o wymaganej nośności lub zmniejszenie obciążeń. Przy rysach skurczowych należy określić ich rozwarcie i liczbę, aby dobrać odpowiednią technologię. W przypadku rys pracujących naprawa polega jedynie na uszczelnieniu materiałem elastycznym.

Naprawa pojedynczych pęknięć
Przy niewielkich pęknięciach najskuteczniejszą metodą naprawy jest siłowe sklejanie z użyciem konstrukcyjnej żywicy epoksydowej weber.prim 806 oraz łączników falowych ze stali nierdzewnej, które są dostarczane w komplecie z żywicą.

Szycie pęknięcia żywicą

 1. Przygotowanie podłoża

  Istniejące pęknięcie należy poszerzyć mechanicznie oraz wykonać nacięcia poprzeczne. Nacięcie powinno być długie na ok. 5 cm z każdej strony pęknięcia i szerokie na ok. 0,5 cm. Skrajne nacięcia wykonujemy w odległości ok. 2–3 cm od końców pęknięcia. Kolejne dwa powinny być zlokalizowane po obu stronach spękania w odległości 2–3 cm od jego początku. Pozostałe nacięcia poprzeczne wykonujemy co ok. 20 cm. Wszystkie bruzdy należy dokładnie odkurzyć, aby usunąć powstały pył.

 2. Aplikacja żywicy

  Po przygotowaniu żywicy weber.prim 806 zgodnie z opisem na opakowaniu należy ją wlać w pęknięcie oraz nacięcia, a w bruzdach poprzecznych trzeba umieścić stalowe łączniki.

 3. Przesypujemy piaskiem kwarcowym

  Całość przesypujemy z nadmiarem suchym prażonym piaskiem o uziarnieniu 0,4–0,8 mm. Po związaniu żywicy luźny piasek należy usunąć.

 4. Żywica weber.prim 806

  Żywica weber.prim 806 jest produktem szybkowiążącym i już po ok. 4 godzinach można przystąpić do dalszych prac związanych z wykonaniem podkładu podłogowego. Analogicznie można wykonać naprawy, stosując żywicę weber.tec EP 10 lub weber.tec 793 z wykorzystaniem łączników falowych lub prętów stalowych.

Naprawa dużych spękań

W przypadku spękań o rozwartości większej niż 5 mm, do ich zszywania i stabilizacji należy zastosować pręty stalowe ze stali żebrowanej gatunku B500SP o średnicy Ø10.

Pęknięcia należy oczyścić i poszerzyć do min. 50 mm, nadając im kształt litery V. W poprzek spękań wykonujemy bruzdy co ok. 30 cm. Powinny one mieć przekrój ok. 50 x 50 mm i długość 25 cm z każdej strony pęknięcia.

Bruzdy i pęknięcia należy nasycić wodą do stanu wilgotnego matowego, a następnie ułożyć w nich pręty Ø10 o długości 40 cm. Układa się je i stabilizuje tak, aby zapewnić min. 10 mm wolnej przestrzeni pomiędzy podłożem a spodem prętów.

Do wypełnienia bruzd i pęknięć należy zastosować zaprawę zalewową weber.rep 768. W trakcie aplikacji zaprawy należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne otulenie prętów zbrojeniowych. Dzięki płynnej konsystencji zaprawa nie wymaga zagęszczania.

W przypadku wilgotności podłoża poniżej 4% alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie zapraw żywicznych. Zaprawę należy przygotować z żywicy epoksydowej weber.tec EP 10 wymieszanej z odpowiednio dobranym suchym kruszywem o uziarnieniu do 4 mm. Pęknięcia poszerzamy oraz wykonujemy bruzdy analogicznie jak powyżej. Następnie bruzdy i pęknięcia należy zagruntować żywicą epoksydową weber.tec EP 10 i ułożyć w nich pręty zbrojeniowe Ø10. Niezwłocznie na mokry grunt nakładamy przygotowaną zaprawę epoksydową, dokładnie zagęszczając ją wokół prętów. Powierzchnię należy wyrównać i wygładzić pacą stalową.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj