weber.tec 793

Eurolan FK 20
Weber

2-komponentowa żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

 Przy występującej wilgotności elementów budowli nie należy świeżej, jeszcze niestwardniałej powłoki wystawiać na działanie promieni słonecznych, bowiem doprowadzić to może do powstania powietrznych pęcherzy. Przy wczesnym stosowaniu żywicy (niewystarczające wyschnięcie podłoża) mogą w połączeniu z występującą wodą powstać szare smugi. Można je po stwardnieniu żywicy usunąć przemywając te miejsca za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego.
Nie jest wskazane stosowanie weber.tec 793 przy padającym lub zbliżającym się deszczu. Temperatura otoczenia, jak również podłoża musi wynosić, co najmniej +8°C. Należy uważać na możliwość przenikania wilgoci gruntowej do konstrukcji, która to może przyczynić się do powstania szkód pod powłoką weber.tec 793.

 • temperatura otoczenia i obiektu w czasie aplikacji: +8°C do +35°C
 • możliwość chodzenia: po 1 dniu przy +20°C
 • czas pełnego utwardzenia: 3-4 dni przy +20°C
   

Zużycie

Zależy od zastoswania:

 • malowanie ok. 200-400 g/m2/warstwę,
 • warstwa sczepna ok. 400-700 g/m2

Powłoki: zależnie od grubości powłoki np. 1 część objętościowa weber.tec 793 i 4 części objętościowe piasku (0 do 4 mm) przy grubości powłoki 10 mm: 2,9 kg weber.tec 793 na m2.

Klejenie: zależnie od ilości dodanego piasku i szorstkości podłoża ok. 1-2 kg/m2.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 793 (Eurolan FK 20) jest bezbarwną, niezawierającą rozpuszczalników żywicą na bazie epoksydów o uniwersalnym zastosowaniu.

Najważniejsze właściwości produktu

 • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu, stali
 • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
 • jest odporna na termiczne oddziaływania i ścieranie
 • posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (rękawice i okulary lub maskę na twarz)
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj