Jak chronić koronę zbiornika oczyszczalni ścieków?

Betonowe powierzchnie w zbiornikach oczyszczalni ścieków pozbawione właściwego zabezpieczenia niszczeją nie tylko od wewnątrz. Na uszkodzenia narażona jest też górna krawędź zbiornika, czyli korona.

Górna krawędź zbiornika poddana jest oddziaływaniu czynników atmosferycznych i soli odladzających oraz obciążeniom mechanicznym. Są one spowodowane przede wszystkim ruchem koła zgarniacza osadu po torze jezdnym. W tym obszarze mogą pojawić się ubytki betonu z racji niedostatecznego zagęszczenia i wynikającej z tego zmniejszonej wytrzymałości. Dodatkowo warunki atmosferyczne, a zwłaszcza niskie temperatury w miesiącach zimowych (od listopada do marca), mogą przyczyniać się do przyspieszenia destrukcji korony zbiornika.

Niezależnie od przyczyn powstania uszkodzeń przed wyborem konkretnego sytemu ochrony betonu konieczna jest indywidualna ocena obiektu.

Zabezpieczenie korony systemem żywicznym

Zabezpieczenie toru jezdnego koła zgarniacza

Aby skutecznie zabezpieczyć powierzchnię toru jezdnego koła zgarniacza osadu, należy połączyć żywicę z piaskiem kwarcowym. Weber radzi zabezpieczać korony zbiorników w oczyszczalniach szpachlówką epoksydową żywicy weber.tec 793 (Eurolan FK 20) i piasku kwarcowego o gramaturze 0,1÷1,2 mm.

  1. Powłoka weber.tec 793
  2. Warstwa zasadnicza weber.tec 793 + mieszanka piasku kwarcowego 0,1÷1,2 mm
  3. Beton
  4. Powłoka sztywna weber.tec 771

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj