Posadzki żywiczne - poznaj nowe żywice epoksydowe i poliuretanowe webertec!

Nowe żywice epoksydowe i poliuretanowe webertec o doskonałych parametrach technicznych i najwyższej klasie ścieralności to rozwiązanie zapewniające komfort pracy i wysoką estetykę wykonania posadzek w obiektach przemysłowych. 

Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i dobrej szybkości utwardzania są łatwe do stosowania na podłożach betonowych, jastrychach cementowych i anhydrytowych, płytach ceramicznych oraz istniejących powłokach epoksydowych.

Posadzki żywiczne Weber - nie do zdarcia

Posadzka żywiczna cieszy się coraz większą popularnością i wykonywana jest zarówno w obiektach przemysłowych, komercyjnych, jak i domach prywatnych, garażach. Dowiedz się więcej o układaniu posadzek żywicznych.

Posadzki i powłoki żywiczne stale cieszą się dużą popularnością i wykonywane są zarówno w obiektach przemysłowych, komercyjnych jak i domach prywatnych. Są to powłoki o bardzo dużej odporności chemicznej, łatwe do utrzymania w czystości, trwałe i dostępne w wielu kolorach i wersjach wykończeniowych.

Dobór rozwiązania zależy od warunków, w jakich powłoka żywiczna będzie eksploatowana. Na powierzchnie wewnętrzne mogą być stosowane zarówno sztywne powłoki epoksydowe  jak i elastyczne powłoki poliuretanowe. Na powierzchnie zewnętrzne lub narażone na wpływy atmosferyczne powinny być stosowane odporne na promieniowanie UV, elastyczne powłoki poliuretanowe.

Ważny jest sposób eksploatacji posadzki – jaki będzie odbywał się na niej ruch i o jakim natężeniu, jakie będą obciążenia mechaniczne i chemiczne, jaka musi być szorstkość posadzki zapobiegająca poślizgnięciom w obiektach produkcji mokrej itp.

Nowe rozwiązania webertec EP i PU na posadzki

webertec TOP EP

POSADZKI I POWŁOKI EPOKSYDOWE

Rozwiązanie oparte o żywicę EP 200 color, przeznaczone do wykonywania barwnych powłok 

 • zamykających na powierzchniach zasypanych piaskiem kwarcowym; 
 • zasypywanych zwykłym lub barwionym
 • piaskiem kwarcowym; 
 • z posypką z kolorowych płatków.

Główne zalety:

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Wysoka przyczepność do podłoża
 • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

webertec TOP PU

POSADZKI I POWŁOKI POLIURETANOWE

Rozwiązanie webertec oparte o szpachlówkę epoksydową EP 550 repprzeznaczone do szpachlowania i uzupełniania ubytków w podłożu, osadzania koryt odwodnieniowych w posadzkach, odtwarzania krawędzi dylatacji itp.

Główne zalety:

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Szybko wiąże
 • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

webertec TOP DECO

DEKORACYJNE POSADZKI EPOKSYDOWE

Rozwiązanie na bazie transparentnej żywicy epoksydowej zamykającej EP 300 uni, do wykonywania:

 • warstw zasadniczych „kamiennych dywanów” z użyciem barwionych piasków kwarcowych;
 • warstw zamykających na gładkich powierzchniach z płatkami dekoracyjnymi;
 • warstw doszczelniających i zamykających na powierzchniach szorstkich.

Główne zalety:

 • Transparentna, o dużej przejrzystości
 • Podwyższona odporność na UV
 • Wysoka przyczepność do podłoża

webertec TOP AQ

POWŁOKI Z WODNEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I POLIURETANOWEJ

Rozwiązanie webertec na bazie barwnej żywicy epoksydowej dyspersyjnej EP 400 AQ color, przeznaczone do wykonywania powłok ochronnych na podłożach mineralnych na powierzchniach poziomych i pionowych.

Główne zalety:

 • Paroprzepuszczalny
 • Dobre właściwości kryjące
 • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

Posadzki żywiczne - jak wykonać?

Przygotowanie podłoża pod posadzkę żywiczną

Wspólnym elementem, niezależnym od stosowanego systemu żywicznego, jest odpowiednia jakość podłoża. Powinno ono mieć min. 25 MPa wytrzymałości na ściskanie oraz min. 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie w teście pull-off. Jeśli jest zbyt słabe, można je wzmocnić żywicą epksydową webertec EP 100 prim. Podłoże musi równe, ponieważ każda niedoskonałość podłoża będzie widoczna na cienkiej posadzce żywicznej.

Ponieważ większość układów żywicznych nie przepuszcza pary wodnej, w podłożu powinna być wykonana szczelna hydroizolacja, będąca zarazem paroizolacją. Brak takiej izolacji będzie powodować wzrost ciśnienia pary wodnej pod powierzchnią powłoki żywicznej prowadzący w efekcie do jej odspojenia równoznacznej ze zniszczeniem posadzki.

Wilgotność podłoża w standardowych rozwiązaniach nie powinna przekraczać 4%. Ale dzięki nowoczesnej formule żywicy gruntującej webertec EP 100 prim możliwe jest wykonywanie powłok żywicznych przy wilgotności podłoża aż do 6%. Żywica ma bardzo wysoką przyczepność i zabezpiecza kolejne szczelne powłoki przed odspojeniem.

Podłoże betonowe pod posadzkę żywiczną

Najczęściej spotykanym podłożem jest beton w odpowiednej klasie. Powierzchnia betonu musi zostać mechanicznie oczyszczona przez śrutowanie lub frezowanie i śrutowanie. Zabieg ten ma na celu usunięcie wszystkich osłabionych warstw oraz oczyszczenie z ewentualnych zabrudzeń.

Pomimo optycznej równości i gładkości podłoża betonowego, w rzeczywistości jest ono dosyć szorstkie i wymaga dodatkowego wygładzenia wszystkich niewielkich zagłębień, których głębokość może wynosić nawet 2 mm. W tym celu można wykorzystać szpachlówkę epoksydową przygotowaną z żywicy webertec EP 150 base z dodatkiem suchego piasku kwarcowego o uziarnieniu dobranym do głębokości zagłębień. Przygotowaną szpachlówkę wylewa się na podłoże i ściąga po podłożu krawędzią pacy z twardego tworzywa lub pacy stalowej.

Wyrównanie poziomu podłoża

Polecaną metodą przygotowania podłoża jest jego wyrównanie i wypoziomowanie cementowymi wyrobami samopoziomującymi. Wyroby mogą być układane w sposób mechaniczny odpowiednia pompą więc są szczególnie polecane przy większych powierzchniach, gdzie wyrównanie szpachlówka epoksydową układaną na kolanach jest bardzo pracochłonne.

Podkład samopoziomujący powinien być układany na minimalną grubość 7-8 mm aby zapewnić odpowiednią jakość prac. Po wyschnięciu zaprawy uzyskuje się gładką, zwartą powierzchnię, którą tylko wystarczy uszorstnić grubym papierem ściernym lub lekką śrutownicą i zagruntować żywicą epoksydową układaną zgarniakiem i wałkiem – a więc w pozycji stojącej.

Dobór zaprawy samopoziomującej w głównej mierze zależy od wymaganej szybkości wykonania prac:

Zaprawa samopoziomująca Czas, po jakim można układać powłokę żywiczną
weber.floor 4320 układanie żywic po 24-48 godzinach
weber.floor 4602 układanie żywic po min. 3 dniach
przy grubości do 10 mm
weber.floor 4310 układanie żywic po min. 7 dniach
przy grubości do 10 mm

Jaki jastrych pod posadzkę żywiczną?

Może się również zdarzyć, że nie ma możliwości wykonania podłoża betonowego ze względu na ograniczenie wysokości – należy pamiętać że betonowa płyta posadzkowa nie powinna mieć grubości mniejszej niż 10-12 cm.

W budynkach handlowych, biurowych, mieszkalnych itp. wykonuje się zazwyczaj jastrychy o grubości 5-6 cm. Jeśli mają one być wykończone powłokami żywicznymi, muszą również spełniać wcześniej wymienione parametry wytrzymałościowe. I tutaj zaczynają się problemy ze standardowo stosowanymi jastrychami w technologii półsuchej. Wykonuje się je przez wymieszanie w specjalnej pompie cementu i kruszywa w odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj stosowana jest proporcja cementu do kruszywa 1:6 do 1:7. W zależności od rodzaju zastosowanego cementu i uziarnienia kruszywa, uzyskuje się wytrzymałość jastrychu na ściskanie w przedziale 12-20 MPa.

Nie stosuje się większej ilości cementu ze względu na wzrost skurczu oraz drastyczne pogorszenie parametrów roboczych mieszanki i trudności z jej przepompowaniem oraz ułożeniem.

Rozwiązaniem może być zastosowanie gotowego jastrychu weber.floor RAPID o wytrzymałości na ściskanie 40 MPa, który można ułożyć przy użyciu pomp do półsuchych jastrychów lub wykorzystanie do przygotowania jastrychu na budowie specjalistycznego spoiwa weberfloor FIBROCEM, dodatkowo zbrojonego włóknami przeciwskurczowymi.

Weberfloor FIBROCEM wymieszany z kruszywem w proporcji 1:6 daje wytrzymałości na ściskanie na poziomie 40 MPa, a ze względu na zawartość wysokowytrzymałych spoiw i specjalnych polimerów szybko wiąże i szybko przyrasta jego wytrzymałość.

Jest to szczególnie ważne w przypadku obniżonych temperatur, gdzie standardowe jastrychy wiążą bardzo długo. Jastrych, pomimo bardzo wysokiej wytrzymałości nie zawiera więcej spoiwa i parametry robocze praktycznie ma takie same jak jastrych ze zwykłym cementem.

Jastrychy wykonane z weber.floor RAPID lub weberfloor FIBROCEM zazwyczaj po 8-12 dniach uzyskują wilgotność poniżej 4% - oczywiście zależy to od panujących warunków takich jak temperatura, wilgotność powietrza, odpowiednia wentylacja.

Posadzka z żywicy - gotowe rozwiązania

Na odpowiednio wykonanym i przygotowanym podłożu można już wykonać powłokę żywiczną. Warunki wykonywania prac zawsze podane są w kartach technicznych wyrobów i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Posadzka żywiczna najczęściej jest zestawem kilku wyrobów z których konstruuje się rozwiązanie. Grubość systemów wynosi praktycznie od zera, gdy stosujemy tylko impregnaty epoksydowe, do zazwyczaj 3-4 mm w układach stosowanych w obiektach o intensywnej eksploatacji.

Rozwiązania - posadzka żywiczna do lekkich obciążeń

Głównie ruch pieszy i lekki ruch kołowy w pomieszczeniach: technicznych, gospodarczych, magazynowych i parkingowych

Warstwa Zużycie
Posadzka betonowa, weber.floor 4602, weber.floor 4610, weberfloor mikrocement  
Gruntowanie webertec prim protect 0,1 – 0,15 kg/m2
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 400 AQ color + 10-20% wody 0,2 – 0,25 kg/m2
Pierwsza powłoka malarska webertec EP 400 AQ color 0,2 – 0,3 kg/m2
Druga powłoka malarska webertec EP 400 AQ color 0,2 – 0,3 kg/m2
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)

 

Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 400 AQ color + 10-20% wody 0,2 – 0,25 kg/m2
Pierwsza powłoka malarska webertec EP 400 AQ color 0,3 – 0,4 kg/m2
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 ok. 2,5 kg/m2 (do sucha)
Powłoka zamykająca webertec EP 400 AQ color 0,5 – 0,7 kg/m2
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)

 

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 10 0,3 – 0,4 kg/m²
Pierwsza powłoka malarska webertec EP 200 color 0,2 – 0,3 kg/m²
Pierwsza powłoka malarska webertec EP 200 color 0,2 – 0,3 kg/m²
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 150 base 0,3 – 0,4 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0.1-0.5 maks. 1 kg/m²
Powłoka zasadnicza - webertec EP 250 level 1,3 – 1,5 kg/m²
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec PU 600 base ok. 0,3 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1-0,3 lub 0,1-0,5 maks. 2 kg/m²
Powłoka zamykająca webertec PU 620 color 0,4 - 0,6 kg/m²

Rozwiązania - posadzki żywiczne do średnich obciążeń

Intensywny ruch pieszy i intensywny ruch kołowy w budynkach: produkcyjnych, magazynowych, technicznych, garażach, handlowych, centrach logistycznych, biurowcach, produkcji mokrej oraz klatkach schodowych

Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 150 base 0,3 – 0,4 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0.1-0.5 max 1,0 kg/m²
Warstwa zasadnicza webertec EP 250 level 2,0 – 3,0 kg/m²
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 150 base 0,4 – 0,6 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0.4-0.8 lub 0.7-1.2 ~ 3,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca barwna
webertec EP 200 color
0,5 – 0,8 kg/m²
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 150 base 0,3 – 0,4 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 max 1 kg/m2
Warstwa zasadnicza weber.tec EP 250 level 2,0– 3,0 kg/m²
Zasyp kolorowymi płatkami webersys chips 0,05 - 0,1 kg/m²
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni 0,1 – 0,15 kg/m2 
Powłoka zabezpieczająca webertec PU pro-tect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 150 base 0,3 – 0,4 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1 - 0,5 max 0,8 kg/m2
Warstwa zasadnicza barwna webertec EP 200 color 0,5– 0,7 kg/m²
Zasyp barwionym piaskiem kwarcowym webersys mix PU 0,4-0,8 mm ok. 3,0 - 3,5 kg/m2 (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni (wersja 1) 0,1 – 0,15 kg/m2 
Powłoka zamykająca odporna na UV webertec PU 640 finish UV (wersja 2) 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 150 base 0,3 – 0,4 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 lub 0,7-1,2 ~ 3,0 kg/m2 (zasyp do sucha)
Warstwa zasadnicza barwna webertec EP 200 color 0,5 – 0,7 kg/m²
Zasyp barwionym piaskiem kwarcowym webersys mix PU 0,4-0,8 mm ok. 3,0 - 3,5 kg/m2 (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni (wersja 1) 0,1 – 0,15 kg/m2 
Powłoka zamykająca odporna na UV webertec PU 640 finish UV (wersja 2) 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec PU 600 base ok. 0,3 kg/m²
Warstwa zasadnicza webertec PU 600 base ok. 0,8 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,2 - 0,8 ok. 3,5 kg/m2 (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca webertec PU 620 color ok. 0,8 kg/m²
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec PU 600 base ok. 0,3 kg/m²
Membrana webertec PU 610 elastic 1,0 kg/m²
Warstwa zasadnicza webertec PU 600 base ok. 0,8 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,2 - 0,8 ok. 3,5 kg/m2 (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca webertec PU 620 color ok. 0,8 kg/m²
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec PU 600 base 0,3 - 0,4 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1 - 0,3 lub 0,1 - 0,5 max 0,8 kg/m2 (opcjonalnie)
Barwna powłoka zasadnicza webertec PU 650 level 1,5 - 3,0 kg/m²
Zasyp kolorowymi płatkami webersys chips 0,05 - 0,1 kg/m² (opcjonalnie)
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)

Rozwiązania - posadzki żywiczne do ciężkich obciążeń

Obciążenia przemysłowe i intensywny ruch kołowy w budynkach produkcyjnych, technicznych, wewnętrznych ramp przeładunkowych, centrach logistycznych, produkcji mokrej

Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 150 base 0,4 – 0,6 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 lub 0,4-0,8 ~ 3,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Warstwa zasadnicza webertec EP 200 color 0,5 - 0,7 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 lub 0,7-1,2 ~ 3,5 kg/m² (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca webertec EP 200 color 0,5 – 0,7 kg/m²
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Warstwa Zużycie
Gruntowanie webertec EP 150 base 0,4 – 0,6 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 lub 0,7-1,2 ~ 3,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Warstwa zasadnicza webertec EP 200 color 0,5 - 0,7 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 lub 0,7-1,2 ~ 3,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca webertec EP 200 color 0,5 – 0,7 kg/m²
Powłoka zamykająca transparentna webertec EP 300 uni 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)
Powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt / webertec PU protect satin 0,1 – 0,15 kg/m2 (opcjonalnie)

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj