webertec EP 500 fix

Weber

Żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi

webertec EP 500 fix jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową z dołączonymi w zestawie łącznikami stalowymi

webertec EP 500 fix jest przeznaczony do siłowego zamykania pęknięć w betonie lub jastrychach oraz wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych do zasypu kruszywem na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, anhydrytowych, płytkach ceramicznych itp.

  • 20 łączników falowych w zestawie
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Całkowita odporność na krystalizację
  • Niska lepkość
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Możliwość zasypu piaskiem
  • Dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj