Jak naprawić starą popękaną posadzkę w domu lub garażu?

Posadzka w domu lub garażu z czasem ulega zużyciu. Oddziałują na nią nie tylko siły naciskowe jak ruch pieszy, meble czy nawet ruchy pralki, ale też różnego rodzaju płyny, które w czasie jej eksploatacji potrafiły ją zanieczyścić.

Podłoga i Posadzka jest wrażliwa na wilgoć i nacisk, w związku z tym mogą się w po pewnym czasie pojawiać rysy, a nawet pęknięcia. Coraz częściej też trafiamy na stare budynki, w których po odkryciu wykładziny czy paneli, oczom naszym ukazuje się zniszczona Podłoga.

Problemy i pytania, z którymi się spotkasz

popękana posadzka

Stara posadzka, pęknięcia, rysy

Wady i uszkodzenia podłoża i posadzek można podzielić na:

 • pęknięcia i zarysowania,
 • uszkodzenia miejscowe,
 • uszkodzenia i nierówności na dużych powierzchniach,
 • niska wytrzymałość mechaniczna,
 • zawilgocenia i zanieczyszczenia,
 • wykruszone dylatacje,
 • pylenie posadzek i nawierzchni.

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje wad mogą występować pojedynczo lub, co jest zjawiskiem dosyć częstym, pojawiać się równocześnie. W takich sytuacjach niezbędne jest określenie źródła występowania zaobserwowanych problemów i w oparciu o taką identyfikację dobór kompleksowego sposobu naprawy.

Jak naprawić taką posadzkę?

Naprawa za pomocą systemowego rozwiązania weber

Posadzka wykonana przy użyciu kompleksowego systemu samopoziomujących, cienkowarstwowych, cementowych posadzek weberfloor jest bardzo wytrzymała i niezwykle odporna na ścieranie, uderzenia, oddziaływania kół mebli oraz inne obciążenia.

Taka Posadzka jest także łatwa i szybka w wykonaniu.

Naprawa posadzki krok po kroku

 1. Frezowanie powierzchni

  Posadzkę dokładnie frezujemy i śrutujemy. Następnie dokładnie odkurzamy.

 2. Małe, stabilne spękania

  Jeśli spękania są stabilne, wówczas najskuteczniejszą metodą jest sklejanie pęknięć z wykorzystaniem konstrukcyjnej żywicy epoksydowej weber.prim 806 oraz łączników falowych ze stali nierdzewnej, które są dostarczane w komplecie z żywicą.

  Istniejące pęknięcie należy poszerzyć mechanicznie oraz wykonać nacięcia poprzeczne. Długość nacięcia ok. 9 cm, szerokość ok. 0,5 cm. Skrajne nacięcia powinny być zlokalizowane w odległości ok. 2-3 cm poza końcami pęknięcia, kolejne dwa po obu stronach w odległości 2-3 cm od początku pęknięcia. Pozostałe nacięcia poprzeczne należy wykonywać co ok. 20-30 cm. Wykonane bruzdy należy dokładnie odkurzyć, usuwając powstały pył.

  W przypadku, jeśli posadzka się rusza, odchodzi, należy ją skuć i ułożyć nowy podkład podłogowy np. weber.floor 4310, który jest wzmocniony włóknami.

 3. Uszkodzenia punktowe posadzki, ubytki

  Płytkie, kilkumilimetrowe ubytki należy uzupełniać materiałami o bardzo wysokich parametrach przyczepności do podłoża. Warunek ten spełniają żywce epoksydowe, a przy zastosowaniu odpowiedniego gruntu mogą być stosowane na podłoża o podwyższonej wilgotności. Istotnym warunkiem ich aplikacji jest odpowiednio wysoka wytrzymałość podłoża, ponieważ do posadzki o niskich parametrach przyczepność żywicy będzie ograniczona a wykonana naprawa nietrwała.

  Suche i oczyszczone podłoże należy zagruntować żywicą epoksydową weber.tec EP 10. Wymieszany grunt nanieść na wypełniane miejsce pędzlem, nasycając podłoże bez tworzenia kałuż. Przygotować epoksydową zaprawę naprawczą weber.tec FM 93. Zaprawę pozostawić do pełnego związania przed rozpoczęciem kolejnych prac lub oddaniem powierzchni do eksploatacji.

  W przypadku uszkodzeń o głębokości powyżej 1 cm zalecane jest zastosowanie materiałów mineralnych typu PCC. Charakteryzują się wysoką kompatybilność z podkładem cementowym i zapewniają bardzo dobrą współpracę zaprawy naprawczej z uszkodzonym podłożem lub posadzką. 

  Na wilgotne podłoże nałóż przygotowaną warstwę sczepną weber.rep 751, wcierają mocno pędzlem lub szczotką. Następnie, przestrzegając zasady nakładania „mokre na mokre”, należy nałożyć jedną z zapraw naprawczych PCC – weber.rep 752 w przypadku ubytków od 1 cm do 4 cm lub weber.rep 753 w przypadku ubytków od 2 cm do 10 cm

 4. Gruntowanie podłoża

  Przed układaniem docelowej posadzki weber.floor powierzchnię należy dodatkowo jednokrotnie zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (preparat : woda).

 5. Układanie posadzki

  Ostatnim etapem jest przygotowanie posadzki samopoziomującej weber.floor 4310 w proporcjach zgodnie z informacją na opakowaniu.

  Wylewkę samopoziomującą weber.floor 4310 można układać ręcznie lub mechanicznie.

 6. Gotowa posadzka

  W zależności od temperatury, do wykończenia podkładu, czyli ułożenia posadzki należy przystąpić po 1-3 tygodniach (zależnie od grubości warstwy i rodzaju materiału wykończeniowego).

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj