weber.floor 4716

packaging_weber_floor_4716.jpg

Preparat do gruntowania podłoży, koncentrat

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Zużycie

 

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

  • Koncentrat do rozcieńczania wodą
  • Do stosowania na różne typy podłoży
  • Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
  • Poprawia rozlewność zapraw podłogowych
  • Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem
  • Zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy
  • Łatwy w stosowaniu
  • Po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie
  • Paroprzepuszczalny
  • Do wnętrz i na zewnątrz

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj