Rozwiązania systemowe, przygotowanie słabego podłoża (obiekty remontowane)

Jak wzmocnić podłoże do dalszych prac posadzkowych? Słaby podkład podłogowy nie zawsze oznacza jego skuwania i wykonania pracy od początku.

Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wstępna ocena polega na zeskrobaniu warstwy wierzchniej i obserwacji, czy większe cząstki nie ulegają wykruszeniu. Dokładniejszą ocenę wytrzymałości podłoża można przeprowadzić za pomocą testu pull-off. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Jeśli powyższe wymaganie nie są spełnione, konieczne jest dodatkowe przygotowanie powierzchni.

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów oraz wykonania prac zawarte są w kartach technicznych. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z doradcami technicznymi Weber. Chętnie służymy radą i pomocą.

Wzmacnianie podłoża

 1. Test pull-off

  Test pull-off - wartość poniżej 1 N/mm2 oznacza słabe podłoże, które należy wzmocnić.

 2. Oczyszczanie podłoża

  Podłoże należy mechanicznie oczyścić np. przez szlifowanie grubym papierem ściernym i dokładnie odkurzyć z powstałego pyłu.

 3. Gruntowanie i wzmacnianie żywicą epoksydową

  W przypadku podłoży wymagających dodatkowego wzmocnienia należy stosować głęboko penetrującą żywicę epoksydową weber.tec EP 19.

  Żywicę należy układać w kilku warstwach, do pełnego nasycenia podłoża. Każdą kolejną warstwę można aplikować dopiero po związaniu warstwy wcześniejszej.

  Po wyschnięciu ostatniej warstwy ocenić wytrzymałość podłoża wykonując test pul-off.

  Do finalnego gruntowania pod podkład podłogowy należy stosować żywicę epoksydową weber.tec EP 10 zgodnie z podanymi w opracowaniu zaleceniami przygotowania i układania. Świeżą żywicę należy równomiernie posypać suchym prażonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,4 mm lub 0,2-0,7 mm. Powierzchnia po przesypaniu piaskiem powinna być sucha, bez widocznych plam mokrej żywicy. Po utwardzeniu żywicy, zazwyczaj po 24 godzinach, nadmiar niezwiązanego piasku należy usunąć przez zamiatanie i odkurzenie.

 4. Układanie nowego podkładu podłogowego

  Przed układaniem samopoziomujących zapraw podłogowych powierzchnię należy dodatkowo jednokrotnie zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (preparat : woda).

  Na przygotowanym podłożu ułożyć nowy samopoziomujący podkład podłogowy w zalecanej grubości np. weber.floor 4310 lub weber.floor 4320.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj