webertec PU 600 base

Weber

Konstrukcyjna i gruntująca wypełniona żywica poliuretanowa

webertec PU 600 base jest dwukomponentową, nie pigmentowaną, bezrozpuszczalnikową żywicą poliuretanową z wypełniaczami mineralnymi

webertec PU 600 base jest przeznaczony do wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych do zasypu kruszywem na wysezonowanych podłożach betonowych i jastrychach cementowych.

  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Twardo-elastyczna
  • Możliwość mostkowania rys
  • Niska lepkość
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Możliwość zasypu piaskiem
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj