webertec EP 400 AQ color

Weber

Barwna żywica epoksydowa dyspersyjna

webertec EP 400 AQ color jest dwukomponentową, barwną, dyspersyjną żywicą epoksydową do wykonywania powłok

webertec EP 400 AQ color jest przeznaczony do wykonywania powłok ochronnych na podłożach mineralnych na powierzchniach poziomych i pionowych. Do wykonywania warstw malowanych w systemach parkingowych, zwłaszcza na płytach dennych parkingów podziemnych, gdzie wymagana jest paroprzepuszczalność powłok. Do stosowania w obiektach poddawanych obciążeniom ruchem pieszym oraz średnim ruchem transportowym.

  • Paroprzepuszczalny
  • Dobre właściwości kryjące
  • Możliwość rozcieńczania wodą do warstw gruntujących
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Możliwość zasypu piaskiem naturalnym lub płatkami
  • Na powierzchnie poziome i pionowe
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj