webertec EP 150 base

Weber

wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania

webertec EP 150 base jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową z wypełniaczami mineralnymi.

webertec EP 150 base jest przeznaczony do wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych do zasypu kruszywem na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, anhydrytowych, ceramicznych płytkach podłogowych itp. Do przygotowania mas szpachlowych i wykonywania warstw wyrównawczych pod kolejne powłoki.

  • Wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Całkowita odporność na krystalizację
  • Niska lepkość
  • Dedykowana do zasypu piaskiem
  • Do wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych do zasypu kruszywem na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, anhydrytowych, płytkach ceramicznych itp.
  • Do przygotowywania mas szpachlowych i wykonywania warstw wyrównawczych pod kolejne powłoki
  • Kolor piaskowy

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj