webertec EP 100 prim

Weber

transparentna żywica epoksydowa do gruntowania

webertec EP 100 prim jest dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową bez wypełniaczy mineralnych.

webertec EP 100 prim jest przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych, jastrychów cementowych, anhydrytowych, płytek ceramicznych, płyt OSB, istniejących powłok epoksydowych itp. przed układaniem powłok żywicznych. Ze względu na niską lepkość może być stosowana do wzmacniania słabszych i pylących podłoży.

  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Niska lepkość
  • Dobre wnikanie w podłoże
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Możliwość zasypu piaskiem
  • Na podłoża o wilgotności do 6% CM
  • Dobra szybkość utwardzania w obniżonych tempera-turach
  • Bardzo dobre właściwości mechaniczne

Instrukcje i filmy

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj