Uszkodzenia punktowe (miejscowe) posadzki - jak usunąć?

Uszkodzenia miejscowe powstają na skutek działania czynników zewnętrznych. Może to być upadek ciężkich narzędzi, wadliwy skład mieszanek betonowych (zanieczyszczenie kruszywa lub reakcja alkaliczna) czy niewłaściwy moment wbudowania lub zacierania, co skutkuje odspojeniem posypki od podłoża betonowego.

Naprawa płytkich uszkodzeń miejscowych

Płytkie, kilkumilimetrowe ubytki należy uzupełniać materiałami o bardzo wysokich parametrach przyczepności do podłoża. Warunek ten spełniają żywice epoksydowe, a przy zastosowaniu odpowiedniego gruntu można je stosować także na powierzchnie o podwyższonej wilgotności. Żywice należy nakładać na podłoża o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 MPa – w przeciwnym wypadku przyczepność będzie ograniczona, a wykonana naprawa nietrwała (zobacz jak zbadać wytrzymałość podłoża w teście pull-off).

 1. Gruntowanie żywicą weber.tec EP 10

  Suche i oczyszczone podłoże należy zagruntować żywicą epoksydową weber.tec EP 10. Wymieszany grunt nanosimy na wypełniane miejsce, nasycając podłoże bez tworzenia kałuż.

 2. Przygotowanie zaprawy naprawczej

  Po zagruntowaniu powierzchni ubytki należy wypełnić epoksydową zaprawą naprawczą weber.tec FM 93. Produkt składa się z dwóch komponentów:
  A – fabrycznie wymieszana żywica z odpowiednio dobranym kruszywem wypełniającym
  B – utwardzacz.
  Składniki należy ze sobą wymieszać w proporcji wagowej podanej na opakowaniu.

 3. Aplikacja zaprawy naprawczej

  Zaprawę nanosi się na uszkodzone miejsca kielnią lub pacą stalową, dociskając do podłoża. Przed rozpoczęciem kolejnych prac lub oddaniem powierzchni do eksploatacji zaprawa musi się dobrze utwardzić, co trwa od 1 dnia do 10 dni w zależności od panującej temperatury.

Weber radzi

Podczas aplikacji zaprawy weber.tec FM 93 kielnię lub pacę można zwilżać wodą, co ułatwia rozprowadzanie i wygładzanie materiału. Trzeba jednak uważać, aby wody nie wprowadzać do środka zaprawy, a jedynie stosować powierzchniowo.

Naprawa głębszych uszkodzeń miejscowych

W przypadku uszkodzeń o głębokości powyżej 1 cm oprócz epoksydowej zaprawy naprawczej weber.tec FM 93 polecane jest zastosowanie materiałów mineralnych typu PCC. Zaprawy naprawcze PCC bardzo dobrze współpracują z naprawianym podłożem betonowym lub posadzką. Zaprawy dostarczane są w workach do wymieszania z wodą w odpowiednich proporcjach.

 1. Warstwa sczepna (mostek sczepny)

  Podłoże należy oczyścić i nasycić wodą, unikając powstawania kałuż. Na wilgotne podłoże nakładamy przygotowaną warstwę sczepną weber.rep 751, wcierając ją mocno pędzlem lub szczotką.

 2. Zaprawa naprawcza PCC

  Jeśli powierzchnia ma być obciążona dynamicznie i poddawana ścieraniu, należy nałożyć jedną z zapraw naprawczych PCC I (przestrzegając zasady nakładania „mokre na mokre”) – weber.rep 752 (w przypadku ubytków od 1 cm do 4 cm) lub weber.rep 753 (w przypadku ubytków od 2 cm do 10 cm).

 3. Wyrównujemy zaprawę

  Zaprawę naprawczą PCC wyrównujemy łatą do wymaganej grubości, a następnie krótko wygładzamy pacą. Nałożoną powłokę należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, stosując pielęgnację powierzchniową z preparatów weber.floor HB protect lub weber.floor LIT protect.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj