weber.rep 753

Poprzednia nazwa: Cerinol ES 8
Weber

Jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C

Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej weber.rep 753 nie można spryskiwać wodą. 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep 753 (Cerinol ES 8) jest hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia zaprawą cementową o uziarnieniu 8 mm.. Zaprawa przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni betonowych poddanych obciążeniom dynamicznym, w tym również obciążeniom ruchem kołowym o grubości warstwy od 20 do maksymalnie 100 mm.

Zastosowanie produktu

weber.rep 753 stosowany jest jako zaprawa naprawcza PCC, zaprawa wyrównująca i warstwa posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach, szczególnie, jako warstwa obciążana mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich, np. pod mostowymi powłokami komunikacyjnymi i do zwiększania betonowej otuliny zbrojenia.

weber.rep 753 może być stosowany do pogrubiania betonowych posadzek przemysłowych oraz jako materiał do osadzania krawężników drogowych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
  • szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
  • jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
  • bardzo łatwa obróbka,
  • niski współczynnik wodno-cementowy,
  • wysoka odporność na naprzemienne zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające,
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  • znakomita wytrzymałość na odrywanie,
  • niski skurcz i naprężenia własne,
  • dobra zdolność akumulacji wody

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj