Jak naprawiać elementy betonowe?

Korozja elementów betonowych płyt balkonowych, słupów, ścian, itp. może być przyczyną trwałych i niebezpiecznych uszkodzeń, prowadzących z czasem do ograniczenia funkcji użytkowych tych elementów, a w skrajnych przypadkach do awarii budowlanej

Głębokie wżery i widoczne, skorodowane zbrojenie wpływają również negatywnie na efekt wizualny.

Problemy i pytania, z którymi się spotkasz

Korozja betonu

 • Jeżeli wartość pH otuliny betonowej jest wyższa niż 12 (środowisko silnie zasadowe), wówczas pręty zbrojeniowe mają zapewnioną bierną ochronę przed korozją. Przy spadku wartości pH wzrasta ryzyko korozji.
 • Wpływ środowiska, a w szczególności agresywne kwaśne deszcze, powodują korozję betonu.
 • Korozja betonu jest procesem powolnym, ale trwałym.
 • Na korozję elementów betonowych i zbrojenia mają wpływ:
  • porowatość, kapilarność i powierzchniowe uszkodzenia betonu,
  • agresywny wpływ środowiska,
  • niewystarczająca grubość otuliny betonowej
 • Przy niewystarczającej ochronie zbrojenia oraz dostępie wody i powietrza następuje korozja stali. Kwasy i sole rozpuszczalne w wodzie przyśpieszają procesy korozyjne, które z kolei powodują destrukcję betonu.

Prace naprawcze poza uzupełnieniem betonu powinny zapewnić:

 • alkaliczne pH,
 • ochronę przed wnikaniem wody,
 • odpowiednią grubość otuliny.

Naprawa betonu, użycie zapraw PCC

 1. Ekspertyza

  Należy przeprowadzić ocenę stanu konstrukcji, ustalić przyczyny uszkodzeń, dobrać odpowiednie materiały i metodę działania.

  W przypadku uszkodzeń elementów konstrukcyjnych (w szczególności przy dużych zakresach napraw oraz ubytkach zbrojenia) konieczna jest ekspertyza konstruktora.

 2. Usunięcie skorodowanego betonu

  Usunąć uszkodzony, skorodowany beton ok. 5 cm poza widoczną granicę uszkodzenia, odkryć skorodowane zbrojenie, usunąć beton na głębokość ok. 20 mm poza zbrojenie.

 3. Oczyść powierzchnię

  Oczyścić zbrojenie – o ile to możliwe rekomendowane jest czyszczenie mechaniczne.

  Jeśli nie ma możliwości zastosowania metody mechanicznej zbrojenie należy oczyścić ręcznie (np. szczotką stalową i papierem ściernym).

 4. Nanieś ochronę antykorozyjną i mostek sczepny

  Nanieść na zbrojenie ochronę antykorozyjną. Po wyschnięciu nanieś na zbrojenie i naprawianą powierzchnię mostek sczepny a następnie niezwłocznie przejdź do nakładania zaprawy naprawczej.

  Rekomendowane produkty:

 5. Naprawa uszkodzeń

  Na świeżo naniesiony mostek sczepny (stosując zasadę „mokre na mokre”) nanieść zaprawę naprawczą. Wypełnić wszystkie ubytki, wyrównać i wygładzić powierzchnię naniesionej zaprawy PCC.

  Jeśli powierzchnia wymaga ostatecznego wyrównania i wygładzenia należy po wyschnięciu i związaniu zaprawy naprawczej nanieść zaprawę szpachlową, wygładzić ją i zatrzeć.

  Rekomendowane produkty:

 6. Wykonaj warstwę ochronną

  Naprawioną powierzchnię należy zabezpieczyć poprzez naniesienie odpowiedniego systemy ochronnego.

  Możemy zastosować rozwiązania:

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj