webertec silanosil

NOWOŚĆ
Weber

Wodorozcieńczalny impregnat hydrofobizujący

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C
Pokrywane powierzchnie muszą być zabezpieczone przed zakurzeniem, deszczem i wilgocią
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

webertec silanosil jest ekologicznym, wodorozcieńczalnym koncentratem na bazie mieszaniny silanu i siloksanu, o wysokiej zawartości substancji czynnej przeznaczonym do wykonywania impregnacji hydrofobizującej.

Zastosowanie produktu

webertec silanosil przeznaczony jest stosowany jako impregnacja hydrofobizująca na chłonnych podłożach, takich jak np. beton, zaprawy cementowe oraz inne podłoża mineralne w konstrukcjach inżynierskich i budowlanych narażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozję chlorkową, itp.

webertec silanosil przeznaczony jest do stosowania jako impregnat do podłoży mineralnych, takich jak beton i zaprawy cementowe, kamień naturalny i rekonstruowany, beton napowietrzony, cegła (nieszkliwiona), materiały włókno-cementowe, mineralne powłoki zabezpieczające przed deszczem i zawilgoceniem. Nadaje się do hydrofobizacji fasad budynków, elementów małej architektury, itp.

Najważniejsze właściwości produktu

  • Redukuje nasiąkliwość podłoża
  • Redukuje wnikanie agresywnych substancji rozpuszczonych w wodzie
  • Redukuje powstawanie zabrudzeń
  • Zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
  • Głębokie wnikanie w podłoże
  • Wysoka skuteczność zabezpieczenia
  • Nie zmienia wyglądu podłoża
  • Poprawia odporność na zabrudzenia
  • Ogranicza rozwój grzybów i pleśni 

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztki produktu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj