weber.rep 754

Cerinol RM
Weber

Jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +35°C.

Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej weber.rep 754 (Cerinol RM) nie można spryskiwać wodą.
 

Zużycie

ok. 1,9 kg/1m2 na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm3 uzupełnianego ubytku.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep 754 (Cerinol RM) jest hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia cementową zaprawą naprawczą o uziarnieniu 2 mm. Zaprawa spełnia wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC II + PCC lll

Najważniejsze właściwości produktu

  • do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • grubość nakładanej warstwy do 5 cm w jednym procesie roboczym
  • bardzo łatwa obróbka
  • niski współczynnik wodno-cementowy
  • wysoka odporność na naprzemienne zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
  • wysokie parametry wytrzymałościowe
  • znakomita przyczepność do podłoża na skutek zastosowania systemowej warstwy sczepnej weber.rep 751
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • dodatek włókien

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj