weber.rep 754

Poprzednia nazwa: Cerinol RM
Weber

Jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III

weber.rep 754 (Cerinol RM) jest hydraulicznie wiążącą, gotową do użycia cementową zaprawą naprawczą o uziarnieniu 2 mm. Zaprawa spełnia wymagania odnośnie ochrony i renowacji betonu stawiane zaprawom PCC II + PCC lll

weber.rep 754 stosowany jest jako zaprawa do reprofilacji i uzupełniania ubytków w betonowych i żelbetowych konstrukcjach zarówno w obszarach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szczególnie znajduje zastosowanie do reprofilacji uszkodzeń i ubytków w powierzchni betonowej będących następstwem niszczącego działania korodującej stali zbrojeniowej i soli wysypywanych zimą, uszkodzeń mechanicznych itd.

  • do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • grubość nakładanej warstwy do 5 cm w jednym procesie roboczym
  • bardzo łatwa obróbka
  • niski współczynnik wodno-cementowy
  • wysoka odporność na naprzemienne zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
  • wysokie parametry wytrzymałościowe
  • znakomita przyczepność do podłoża na skutek zastosowania systemowej warstwy sczepnej weber.rep 751
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • dodatek włókien

Instrukcje i filmy

Zainspiruj się

Most Milenijny we Wrocławiu z rozwiązaniami Weber
Naprawa i ochrona betonu

Most Milenijny we Wrocławiu

Most Milenijny we Wrocławiu

Zobacz rozwiązania techniczne

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj