Co warto wiedzieć o materiałach do hydroizolacji pomieszczeń mokrych?

Oczekiwanie coraz wyższej jakości budowanych domów wiąże się między innymi z ich odpowiednią hydroizolacją. Jest ona możliwa dzięki rozwiązaniom technologicznym i materiałowym o coraz lepszych parametrach i łatwiejszej aplikacji. Wewnątrz budynku sprawdzony system do prawidłowego uszczelniania należy zastosować przede wszystkim w pomieszczeniach mokrych, strefach szczególnie narażonych na zawilgocenia – przekonują eksperci Weber.

Pod pojęciem pomieszczeń wilgotnych i mokrych kryją się takie pomieszczenia, jak łazienki, toalety, natryski, pomieszczenia sanitarne, pralnie, suszarnie, kotłownie, a nawet kuchnie. Z definicji wymagają one odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami działania wody, szczególnie w miejscach: spływu do kratek ściekowych, przejścia rur kanalizacyjnych i wodnych, dylatacji, ale także na wszystkich powierzchniach, które będą miały kontakt z wodą, bądź są narażone na wnikanie wilgoci. 

„Hydroizolacja pomieszczeń mokrych ma za zadanie chronić przed wilgocią zarówno je same, jak i pomieszczenia sąsiadujące, do których woda może przenikać pionowo lub poziomo przez przegrody budowlane” – mówi Andrzej Banaś, krajowy menadżer ds. kluczowych klientów - inwestycje zaprawy techniczne Weber.

Co warto wiedzieć o hydroizolacji?

Najprościej nie zawsze najlepiej

Układanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych traktuje się jako ich standardowe zabezpieczenie przed działaniem wody i wilgoci. Jednak ten rodzaj okładziny spełnia oczekiwania tylko do pewnego stopnia, ponieważ umożliwia jedynie szybkie usunięcie rozlanej z pralki lub kabiny prysznicowej wody. Przy płytkach ceramicznych największym problemem są fugi, które często ulegają wykruszeniu i jako produkty mineralne posiadają wyższą niż inne materiały nasiąkliwość.

„Prawidłowo wykonana hydroizolacja chroni elementy konstrukcyjne budynku przed przenikaniem do nich wody, która powoduje ich powolną degradację np. korozję zbrojenia w elementach żelbetowych. Hydroizolacja zabezpiecza również pomieszczenia przed trwałym zawilgoceniem będącym źródłem korozji biologicznej np. rozwoju grzybów pleśniowych”– wyjaśnia Andrzej Banaś, krajowy menadżer ds. kluczowych klientów - inwestycje zaprawy techniczne Weber.

Nowoczesna hydroizolacja

Zatrzymanie wody na poziomie spodu płytek ceramicznych i niedopuszczenie do jej wnikania w podłoże, to najlepszy sposób zabezpieczenia pomieszczeń mokrych. Wymaga on jednak zastosowania nowoczesnych materiałów, które stworzą właściwą ochronę pokrywanych nimi powierzchni przed działaniem wody. Stosowane wcześniej rozwiązania z zastosowaniem papy jako izolacji międzywarstwowej nie gwarantują ciągłości zabezpieczenia wodoszczelnego, szczególnie w miejscach połączeń arkuszy, osadzenia odpływów kanalizacyjnych, itp.

Obecnie do wykonywania hydroizolacji pomieszczeń mokrych – na które woda oddziałuje okresowo, bez stałego obciążenia na podłoże – stosuje się izolacje podpłytkowe na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, gwarantujące skuteczne i trwałe zabezpieczenia. Są to produkty gotowe do użycia bez konieczności rozrabiania, a dzięki temu łatwe w aplikacji. Dwie warstwy hydroizolacji nakłada się w sposób prostopadły do siebie. Można je pokrywać okładziną ceramiczną, ponieważ dobrze współpracują z zaprawą klejową.

Rozwiązania systemowe

Decyzja o zastosowaniu nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych powinna iść w parze z wyborem konkretnych produktów jednego producenta. Tworzą one bowiem system, który gwarantuje, że wszystkie użyte materiały do siebie pasują i nie zachodzą między nimi niepożądane reakcje chemiczne. W propozycjach marki Weber, w przypadku podłoży betonowych, gipsowych (płyty, tynki), jastrychów cementowych i anhydrytowych oraz tynków cementowo-wapiennych, doskonale sprawdza się system, którego podstawowym elementem jest folia w płynie weber.tec 822

Główny składnik nowoczesnych systemów hydroizolacyjnych pomieszczeń mokrych to izolacja podpłytkowa na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, która dzięki doskonałemu przyleganiu do podłoża zapewnia wysoką trwałość, a po wyschnięciu pozostaje trwale elastyczna. Właściwości te decydują o niezawodnej ochronie warstw konstrukcyjnych znajdujących się pod okładziną ceramiczną. Bezpośrednio na takiej izolacji można układać płytki ceramiczne.

Szczelna i trwała ochrona przed wodą i wilgocią zależy nie tylko od zastosowania podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, ale także pozostałych produktów wchodzących w skład systemu, jak np. grunt weber.prim 801 oraz inne elementy uzupełniające w postaci taśm czy kształtek uszczelniających oraz elastycznych mas używanych do wypełnienia dylatacji. 

Sucho pod płytkami

Zastosowanie nowoczesnych systemów sprawia, że hydroizolacja znajduje się bezpośrednio pod okładziną ceramiczną. Umożliwia to zachowanie równego poziomu podłóg w budynku lub mieszkaniu oraz ogranicza pracochłonność robót budowlanych. Brak łączeń i spoin oraz możliwość zastosowania systemowych materiałów uzupełniających daje gwarancję pełnej ochrony przeciwwodnej. Ponadto hydroizolacja w technologii Weber przenosi rysy i spękania występujące w podłożu i zapobiega powstawaniu wykwitów w okładzinach ceramicznych. Hydroizolacyjna ochrona systemowa ma więc charakter kompleksowy.

weber.tec 822 weber ZP414 Zabezpieczenie ścian i podłóg przed wilgocią.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj