weber IP 18

packaging_weber_IP_18.jpg

Tynk cementowo-wapienny, podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura w trakcie nakładania i wiązania nie powinna być niższa niż +5°C oraz wyższa niż +25°C.Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. W upalne dni oraz przy intensywnym ogrzewaniu, tynk należy zraszać wodą.

Zużycie

  • ok. 13 - 14 kg na 1 m2 tynku grubości 10 mm

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

  • polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
  • drobne uziarnienie - do 0,7 mm
  • tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
  • również do filcowania
  • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
  • do nakładania ręcznego i maszynowego

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.
Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach