FAQ - układanie płytek ceramicznych

Pytania - układanie płytek

Na wielkość zużycia zapraw klejących wpływa:

  • wymiar płytek
  • wielkość zębów pacy
  • grubość warstwy płytek
  • gładkość spodu płytek

Zużycie kleju do płytek jest uzależnione od rodzaju podłoża, typu płytki oraz narzędzi, których używamy do prac. Im podłoże jest lepiej przygotowane (wyrównane), tym zużycie jest mniejsze (do wyrównania powierzchni najlepsze zastosowanie znajdują wylewki samopoziomujące). Zużycie również wzrasta wraz z wielkością płytki i można je określić orientacyjnie. W tym celu należy wybrać zużycie z tabeli dla wybranego produktu i przeliczyć przez wielkość pola, na którym planujemy prowadzić pracę, np. dla płytek o mały formacie i podłoża równego należy przyjąć obliczenia 10 m2 x 2,5 kg = 25 kg czyli jedno opakowanie.

Poniżej tabela zużycia:

Ilość zużytej zaprawy do spoinowania zależy od wielkości oraz grubości płytek, od szerokości szczelin pomiędzy nimi oraz od gęstości fugi. 

Współczynnik gęstość spoin Weber wynosi dla:

  • weber.fug 872 – 1,4
  • weber.fug 887 – 1,4

Dokładną ilość potrzebnej spoiny można wyliczyć za pomocą wzoru:

(dł. płytki + szer. płytki) x szer. fugi x gł. fugi x wsp. gęstości fugi / dł. płytki x szer. płytki

Ogrzewanie podłogowe to miejsce, w którym zachodzą częste zmiany temperatur. Należy pamiętać, iż materiały poddane zmianom temperatur w niewielkim stopniu rozszerzają się i kurczą. Bardzo istotne jest zastosowanie odpowiedniej okładziny ceramicznej oraz kleju, który podoła wyzwaniom termicznym. Niezbędne jest zastosowanie kleju o podwyższonych parametrach (C2), kleju odkształcalnego (S1) lub kleju wysokoodkształcalnego (S2).

Firma Weber rekomenduje następujące kleje na ogrzewanie podłogowe:

Efekt bezpyłowy to innowacyjne rozwiązanie (technologia niepyląca), która eliminuje pylenie zapraw podczas ich stosowania, przechowywania oraz transportu. Dzięki właściwemu doborowi składników, specjalistycznemu sposobowi produkcji oraz wysokim wymaganiom kontroli jakości, uzyskano produkt niepylący, utrzymujący wysoką jakość parametrów technicznych wyrobu. W przeciwieństwie do innych produktów do układania płytek – zaprawy niepalące Weber pozwalają prowadzić prace wykończeniowe bez zbędnego kurzu i brudu. Brak pylenia podczas wysypywania z worka zaprawy oraz podczas mieszania pozwala na prowadzenie prac wykończeniowych w czystym środowisku! Niezwykła zaleta produktów Weber sprawia, że są one coraz częściej wybierane przez wykonawców oraz klientów indywidualnych.

Zaprawy produkowane w technologii bezpyłowej weber to:

  • weber ZP413 – zaprawa klejowa do płytek, uelastyczniona
  • weber ZP414 – zaprawa klejowa do płytek, elastyczna
  • weber ZP415 – biała zaprawa klejowa, elastyczna  

Tak, można stosować. weber ZP418 jest upłynnioną elastyczną zaprawą do przyklejania okładzin ceramicznych (C2E), a jego zaleta czyli „upłynnienie” wykorzystywane do płytek o dużych wymiarach (już powyżej  33 x 33 cm) zupełnie nie koliduje ze stosowaniem na powierzchniach o małym spadku.

Tolerancja, co do wielkości płytek wynosi 5-7% i jest uzależniona od rodzaju zaprawy ZP. Przed każdą zmianą odbiegającą od zleceń Weber należy wykonać próbę przyklejenia wybranego rodzaju okładziny na wybranym podłożu. Po weryfikacji płytka powiększona o tą wartość będzie przyklejona bez osłabiania właściwości zaprawy klejowej.

Firma Weber rekomenduje jednak stosowanie zapraw upłynnionych, przeznaczonych do dużych formatów, w zależności od miejsca przeznaczenia takiej jak weber ZP418.

Fuga silikonowana jest cechą zaprawy do spoinowania weber.fug 881. Jest to unikatowa wartość dodana produktu, która nadaje mu właściwości końcowe zbieżne z efektem silikonowanym czyli charakteryzuję się zmniejszona absorpcją wodną (efekt niewysiąkającej kropli), podwyższoną odpornością na ścieranie oraz odpornością na pleśń i grzyby.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj