Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, unikać bezpośredniego nasłonecznienia i dużych przeciągów w celu uniknięcia gwałtownego „naskórkowania” kleju.

 

Zużycie

 2-5 kg/m2

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Sorry, there was an error with the selected options

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

  • klasa C1TE wg PN-EN 12004
  • do gresu, nienasiąkliwego kamienia i klinkieru, glazury i terakoty
  • do pomieszczeń wilgotnych i mokrych oraz na zewnątrz
  • na powierzchnie o zwiększonym obciążeniu użytkowym
  • na podłoża gipsowe
  • maksymalny wymiar płytek: 60x60 cm
  • średniowarstwowa, do 15 mm 
  • zmniejszony spływ
  • mrozoodporna i wodoodporna
  • łatwe nakładanie

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Weber
Systemy ociepleń

Politechnika Poznańska - Poznań

Politechnika Poznańska,
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji w Poznaniu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Budynek użyteczności publicznej, szpital - Poznań

Budynek użyteczności publicznej, szpital w Poznaniu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Budynek mieszkalny - Zielona Góra

Budynek mieszkalny w Zielonej Górze

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach