FAQ - wykonywanie elewacji

Pytania - elewacje

 • styropian jest nieznacznie lepszym izolatorem ciepła, jednak dla celów praktycznych można przyjąć, że obydwa materiały zapewniają ochronę ciepła na tym samym poziomie,
 • para wodna z łatwością przenika przez warstwę wełny mineralnej, styropian znacznie ogranicza przepuszczalność pary wodnej,
 • wełna mineralna jest materiałem niepalnym, styropian może się palić, ale tylko w płomieniu, nie rozprzestrzenia ognia,
 • wełna mineralna znacznie lepiej izoluje dźwięk,
 • montaż ocieplenia styropianem jest prostszy,
 • styropian jest materiałem znacznie tańszym.
 • przy wykonywaniu ociepleń w oparciu o płyty ze styropianu należy bezwzględnie unikać jego kontaktu z rozpuszczalnikami oraz zawierającymi je preparatami, np. z oleistymi impregnatami do drewna czy papą smołową,
 • płyty styropianowe powinny być sezonowane, ich krawędzie powinny być proste i nie powinny posiadać wyszczerbień,
 • płyty styropianowe nie są odporne na promieniowanie UV. Dlatego po przyklejeniu płyt do ściany nie należy zostawiać niezabezpieczonych płyt dłużej niż 2 miesiące,
 • płyty styropianowe są materiałem nierozprzestrzeniającym ognia. Nie powinny być zatem stosowane tam gdzie wymagane jest zastosowanie systemów niepalnych tj. przy ocieplaniu sufitów garaży, dróg ewakuacyjnych itp.
 • przy wykonywaniu ociepleń z wykorzystaniem wełny mineralnej należy pamiętać o dodatkowych środkach ochrony osobistej tj. rękawicach ochronnych, masce oraz okularach. Wełna mineralna bowiem przy obróbce kruszy się i pyli,
 • przed przyklejeniem wełny mineralnej do ściany należy ją zagruntować. Gruntowanie należy wykonać systemowym klejem rozrobionym w większej ilości wody zarobowej,
 • wykonaną elewację należy osłonić. Zamoczona wełna mineralna traci bowiem właściwości izolacyjne,
 • dodatkowe mocowanie wełny mineralnej powinno być wykonane łącznikami mechanicznymi z trzpieniem metalowym,
 • elewację wykonaną w oparciu o płyty izolacyjne z wełny mineralnej należy wykańczać tynkami o dobrej paroprzepuszczalności. Takie kryteria spełniają tynki polimerowo- mineralne, tynki silikatowe oraz tynki silikonowe.
 • grubość izolacji powinna zapewniać odpowiednią ochronę cieplną,
 • grubość izolacji między 12 i 16 cm jest wystarczająca dla większości typowych ścian zewnętrznych, niekiedy może być jednak większa,
 • aby zmniejszyć grubość izolacji można zastosować płyty z piany fenolowej weber PH930. Niska wartośc współczynnika lambda (0,021 W/m*K) powoduje że zamiast 14 cm tradycyjnego styropianu można zastosować 7 cm izolacji z weber PH930,
 • choć na grubości izolacji nie warto oszczędzać, to pogrubienie jej ma sens do pewnego momentu, kiedy przyrost grubości nie przynosi już odpowiedniego przyrostu efektywności.
 • akcesoria dodatkowe znacznie ułatwiają pracę, pozwalają na uzyskanie właściwych efektów estetycznych, zabezpieczają newralgiczne miejsca systemu ociepleniowego przed czynnikami zewnętrznymi,
 • kątowniki aluminiowe pozwalają na uzyskanie prostych i precyzyjnych krawędzi narożników budynku i otworów okiennych,
 • profil wykończeniowy „okienny” pozwala na łatwe i szybkie wykończenie ościeży, umożliwia uzyskanie szczelnego, prostego i estetycznego połączenia systemu ociepleniowego i okna,
 • taśma uszczelniająca zabezpiecza połączenie systemu ociepleniowego z różnymi elementami elewacji,
 • profile do boniowania zabezpieczają bonia przed czynnikami atmosferycznymi i ułatwiają precyzyjne zakończenie tynkowanych powierzchni,
 • profile dekoracyjne pozwalają na łatwe wykonanie różnego rodzaju zdobień, nawet tych o skomplikowanych kształtach.
 • ten sam kolor wykonany w różnych tynkach z oferty Weber będzie nieznacznie się różnił. Jest to związane z innym wiązaniem różnych produktów i w związku z tym innym utrwalaniem koloru,
 • przy wyborze koloru najczęściej posługujemy się drukowanym na gładkim papierze wzornikiem kolorów, położony na elewacji tynk strukturalny może się nam wydawać o ton ciemniejszy,
 • wrażenie różnic w odcieniu koloru może być również efektem różnego kąta podania promieni słonecznych o różnych porach dnia i roku.
 • należy wykonać obmiar powierzchni elewacji,
 • od pełnych, płaskich powierzchni należy odjąć powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, ale dodać powierzchnię ościeży,
 • zużycie materiału przy obrabianiu ościeży jest o ok. 10% większe, niż przy dużych powierzchniach,
 • użycie różnych kolorów na jednej płaszczyźnie również zwiększa zużycie,
 • niedokładnie wykonane, wymagające wyrównania podłoża, powodują zwiększenie zużycia tynków i klejów mocujących.
 • systemy fasadowe, a w szczególności systemy ociepleniowe powinny być komponowane z produktów tego samego producenta,
 • tylko wtedy mamy pewność, że poszczególne warstwy są dobrze dobrane i będą ze sobą dobrze współpracować,
 • Weber prowadzi staranne badania laboratoryjne systemów złożonych z kilku produktów, określane są parametry techniczne i właściwości użytkowe całych systemów, co pozwala na właściwe ich zastosowanie i gwarantuje poprawne działanie i trwałość przez długi czas.
 • przed dokonaniem zakupu produktów elewacyjnych należy zgłosić chęć otrzymania karty gwarancyjnej doradcy techniczno-handlowemu Weber,
 • Doradca Weber dostarczy promesę otrzymania karty gwarancyjnej z zawartymi szczegółowymi warunkami otrzymania karty gwarancyjnej.
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę, który posiada certyfikat znajomości technologii Weber,
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone w sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych (temperatura powinna być > 5ºC i nie powinna przekraczać +25ºC. Wilgotność powinna < 80%),
 • przy wbudowywaniu kolejnych warstw systemu powinny być przestrzegane przerwy technologiczne,
 • należy zastosować pełny system elewacyjny oparty o silikatowy tynk weber TD331 lub o silikatowo-silikonowy tynk weber TD336,
 • kolorystyka tynków silikatowych powinny być tak dobrana, aby  wartość współczynnika HBW > 30.
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę, który posiada certyfikat znajomości technologii Weber,
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone w sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych (temperatura powinna być > 5ºC i nie powinna przekraczać 25ºC. Wilgotność powinna < 80%),
 • przy wbudowywaniu kolejnych warstw systemu powinny być przestrzegane przerwy technologiczne,
 • warstwa bazowa powinna być wykonana w oparciu o zaprawę szpachlową zbrojoną mikrowłóknami weber KS126 z wtopioną tkanina zbrojącą weber PH912,
 • w przypadku zastosowania na elewacji kolorów bardzo ciemnych (współczynnik HBW < 25) należy rozważyć wprowadzenie drugiej warstwy siatki zbrojącej,
 • należy zastosować pełny system elewacyjny oparty o akrylowo-silikonowy tynk weber TD325.
 • do mocowania styropianu należy użyć systemowego kleju gruboziarnistego weber KS126,
 • klej nakładać na płytę styropianową metodą pasmowo – plackową (na obwodzie płyty powinna znaleźć się obwodowa ramka a w środku kilka placków) tak aby powierzchnia styku z podłożem wynosiła 60% powierzchni płyty,
 • po zamocowaniu płyt za pomocą kleju, należy wykonać warstwę zbrojącą. Dzięki zastosowaniu kleju weber KS126 na elewacjach do 12 m wysokości, dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi nie jest konieczne.
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę, który posiada certyfikat znajomości technologii Weber,
 • do izolowania ścian należy wykorzystać płyty ze styropianu o gęstości > 20 kg/m3 lub płyty z fasadowego polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
 • mocowanie dodatkowe należy wykonać po wykonaniu pierwszej warstwy zbrojącej. Ilość kołków powinna wynosić około 6 szt/m2. Zastosowane łączniki powinny mieć metalowy trzpień a ich zakotwienie w ścianie powinno wynosić co najmniej 8 cm,
 • po wykonaniu mocowania mechanicznego talerzyki łączników należy zaszpachlować systemowym klejem szpachlowym Weber wtapiając jednocześnie łatki z siatki zbrojącej,
 • ciężar zastosowanych płytek nie powinien przekraczać 40 kg/m2, a ich wymiar powinien być mniejszy od 30*30*1,5 cm,
 • pola okładziny ceramicznej wydzielone spoinami dylatacyjnymi nie powinny być większe niż 9 m2,
 • do klejenia płytek należy użyć elastycznego kleju weber ZP418. Klejenie płytek należy przeprowadzać w taki sposób, aby zaprawą klejową posmarowana była zarówno płytka jak i podłoże. Cała powierzchnia połączenia powinna być wypełniona klejem, a płytki należy układać stosując zasadę lekkiego przesunięcia po przyklejeniu płytki do podłoża,
 • do fugowania wykorzystać systemową zaprawę fugową weber ZK552. Szerokość fug nie powinna przekraczać 12 mm.
 • do izolowania stref cokołowych należy wykorzystać płyty z fasadowego polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
 • do mocowania płyt z XPS oraz wykonywania warstwy zbrojącej należy zastosować systemowe zaprawy weber KS113 lub weber KS126,
 • do wysokości 2 m warstwa zbrojąca powinna być wykonana z dwóch warstw siatki. Pierwsza warstwa siatki powinna być wtapiana pasami poziomymi bez stosowania zakładów. Drugą warstwę układa się pasami pionowymi z zastosowaniem 10 centymetrowych zakładów,
 • do barwnego wykończenia cokołu wykorzystać tynki dekoracyjne weber TD351weber TD352, tynk akrylowy weber TD322, lub płytkę klinkierową,
 • w strefie, w której docieplenie jest zagłębione w gruncie płyty z polistyrenu ekstrudowanego powinny być przyklejane na bitumiczną masę uszczelniającą weber.tec Suerflex 10 lub webertec bitumal.

Tynk mozaikowy jest na bazie żywicy akrylowej. Na rynku są dostępne preparaty „zmiękczające” powłoki akrylowe, tak, że można je potem dosyć łatwo usunąć. Ponieważ skuteczność takich preparatów jest różna, rekomendujemy wykonanie prób zanim przystąpimy do właściwych robót.

Można też próbować usunąć tynk mozaikowy mechanicznie np. przy pomocy szpachelki, ale przy dobrych jakościowo tynkach może być to trudne.

Można również skorzystać z usług firm specjalizujących się w tego typu pracach, dysponują one specjalistycznymi narzędziami do zdzierania cienkiej warstwy tynku. Innym sposobem jest nałożenie bezpośrednio na powierzchnię tynku nowej warstwy tynku o wybranej fakturze i kolorze.

Wszystko zależy od tego, jaki tynk mozaikowy został zastosowany. Oczywiście taką ścianę należy wcześniej dokładnie umyć.

Jeśli jest to tynk gruboziarnisty, to rekomendujemy zastosowanie cienkiej warstwy szpachlowej z kleju, np. weber KS143.

Jeśli chcesz zastosować tynk akrylowy lub silikonowy, to można nakładać taki tynk bezpośrednio na tynk mozaikowy (pamiętając o szpachlowaniu tynku mozaikowego gruboziarnistego).

W przypadku zastosowania tynku mineralnego, to rekomendujemy wykonanie warstwy szpachlowej bez względu na uziarnienie tynku mozaikowego. Polecamy kleje i tynki systemowe - zobacz ofertę klejów i tynków >

Tynk mineralny weber TM314 nie musi być malowany. Tynk jest w kolorze białym, a malowanie służy głównie wykończeniu kolorystycznemu. Trzeba jednak dodać, że w warunkach niskich temperatur i zmieniających się warunków wilgotności powietrza, trudno jest uzyskać jednorodność kolorystyczną. Jest to w ogóle charakterystyczna cecha tynków mineralnych. Malowanie służy więc także ujednoliceniu kolorystycznemu powierzchni. Niepomalowany tynk również jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, w tym na UV.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj