Buduj bezpiecznie, Weber radzi - bezpieczna praca na rusztowaniach

rusztowania na budowie bhp

Od kilku tygodni pogoda sprzyja pracom elewacyjnym wykonywanym z rusztowań. Tempo prac budowlanych i remontowych jest spore, harmonogramy napięte, ale nawet w takich okolicznościach nie wolno nam zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego dziś przypominamy podstawowe reguły bezpiecznej eksploatacji rusztowań na placach budowy.

Bezpieczeństwo zaczyna się u podstaw, czyli bezpieczny montaż rusztowań

O przepisach dotyczących rusztowań należy pamiętać już na etapie montażu konstrukcji. Prawo określa szczegółowo wymagania, które należy spełnić podczas montażu. Są to m.in. obowiązek posiadania przez montażystów rusztowań odpowiednich uprawnień oraz dysponowania sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Miejsce montażu rusztowania należy ogrodzić i oznaczyć w sposób widoczny. Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy lub inna uprawniona osoba dokonuje odbioru rusztowania. Każdorazowo przy odbiorze rusztowania należy zdefiniować jego użytkownika, określić jego przeznaczenie i podać wykonawcę montażu. Trzeba również sprecyzować warunki bezpiecznego użytkowania tj. dopuszczalne obciążenie pomostów i odporność uziomu oraz podać datę przekazania rusztowania do użytkowania wraz z terminami kolejnych przeglądów technicznych. Pozytywny odbiór konstrukcji rusztowania potwierdza się stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru technicznego.

Przed rozpoczęciem eksploatacji rusztowania należy:

  • sprawdzić czy rusztowanie jest uziemione i posiada instalację piorunochronną
  • zweryfikować liczbę i rozmieszczenie zakotwień
  • skontrolować zgodność konstrukcji z projektem rusztowania lub dokumentacją producenta
  • sprawdzić czy na rusztowaniu została umieszczona tablica informacyjna określająca wykonawcę montażu oraz dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania

Bezpieczeństwo na co dzień, czyli bezpieczna praca na rusztowaniach

Po weryfikacji stanu rusztowania oraz spełnienia wymagań prawnych można zacząć eksploatacje rusztowania. Podczas codziennego użytkowania rusztowania należy pamiętaj o wykonywaniu okresowych przeglądów konstrukcji.

Rusztowanie o stabilnej konstrukcji musi być wyposażone w:

  • pomost roboczy
  • poręcz na wysokości 1,1 m.
  • deskę krawężnikową
  • poprzeczkę w połowie wysokości między krawężnikiem a poręczą.

Podczas prac elewacyjnych bardzo często rusztowania są odsunięte od ściany budynku o więcej niż 0,2 metra. W takich przypadkach konieczne jest zamontowanie balustrady od strony ściany budynku lub stosowania ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości.

Praca na rusztowaniach a pogoda

Warunki pogodowe bardzo często mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace na rusztowaniu. Nie wolno prowadzić prac na rusztowaniu w przypadku gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, prędkości wiatru przekraczającej 10 m/s czy też po zmroku kiedy nie jest zapewnione odpowiednie oświetlenie.

Pracuj bezpiecznie zawsze i wszędzie, także na rusztowaniach!

Bezpieczeństwo jest w Twoich rękach!

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj