Czym naprawić uszkodzenia betonu?

Beton jest jednym z najczęściej spotykanych materiałów w budownictwie. Beton jak każdy materiał wymaga konserwacji. Po kilku latach na betonowych powierzchniach pojawiają  się oznaki starzenia i niszczenia. Mają na to wpływ czynniki m.in.: obciążeniowe, atmosferyczne  lub mechaniczne. Najczęściej spotykane uszkodzenia betonów to różnego rodzaju wykruszenia, odspojenia, ubytki czy spękania. Naprawa betonu jest możliwa, jeśli zastosujemy środki odpowiednie do rodzaju uszkodzeń.

oczyszczenie zbrojenia w betonie

Często spotykane uszkodzenia elementów betonowych

uszkodzenia konstrukcji - karbonatyzacja betonu

Karbonatyzacja betonu

nadkruszony beton naprawa

Uszkodzenia mechaniczne betonu

uszkodzenie betonu po zimie

Uszkodzenia betonu na skutek cyklicznego zamarzania i rozmarzania

spękania betonu

Spękania betonu

zwietrzały beton jak naprawić

Zwietrzenie betonu

System weberep duo – 2 produkty a 4 zastosowania!

Cztery etapy pracy z czterema różnymi produktami – tak wygląda standardowa renowacja betonu. Tymczasem Weber oferuje do kompleksowych napraw elementów betonowych system weberep duo, który składa się tylko z dwóch produktów.

 • weberep KB duoochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny w jednym. Jest to gotowa mieszanka mineralna, która po zarobieniu wodą tworzy zaprawę o konsystencji gęstej śmietany. Zaprawa służy do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte fragmenty zbrojenia, a jednocześnie zapewnia optymalną przyczepność pomiędzy odsłoniętymi fragmentami zbrojenia i podłożem betonowym a nanoszoną zaprawą naprawczą.
 • weberep R4 duozaprawa naprawcza klasy R4 o najwyższych parametrach wytrzymałościowych (zgodnie z normą PN-EN 1504-3 dla zapraw naprawczych do betonu) i szpachlówka w jednym. Produkt w postaci gotowej mieszanki mineralnej do zarobienia wodą. Do stosowania jako zaprawa naprawcza (o maksymalnej grubości warstwy do 50 mm w jednym cyklu roboczym) oraz jako zaprawa szpachlowa do wyrównywania podłoża (minimalna grubość warstwy to 1 mm).

✔ Dwa razy mniej produktów to dwa razy mniej pracy!
✔ Ograniczenie liczby produktów oznacza mniej strat i odpadów na budowie.
✔ Bardzo łatwa obróbka – możliwość uzyskania równej i gładkiej powierzchni.
✔ Szybka i prosta aplikacja przy użyciu standardowych narzędzi.

weberep KB duo - ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny

Do stosowania:

 • jako mineralna ochrona antykorozyjna zbrojenia
 • jako mostek sczepny dla zaprawy naprawczej weberep R4 duo
 • w celu wykonania trwałego połączenia pomiędzy zaprawą naprawczą a betonem

Dane techniczne:

 • grubość warstwy min. 1,0 mm w dwóch cyklach roboczych
 • czas schnięcia ochrony antykorozyjnej to ok. 2–3 h na warstwę

Właściwości produktu:

 • ochrona antykorozyjna i mostek sczepny w jednym doskonała przyczepność
 • bardzo dobre właściwości aplikacyjne,
 • łatwa i lekka obróbka optymalna konsystencja, nie spływa
 • krótki czas całkowitego schnięcia
 • wysoka skuteczność zabezpieczenia
 • trwałość naprawy

Szacunkowe zużycie:

 • jako ochrona antykorozyjna zbrojenia: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego ∅ 14 mm, na 2 warstwy
 • jako mostek sczepny: ok. 1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża

weberep R4 duo - zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista

Do stosowania:

 • jako zaprawa reprofilacyjna w przypadku napraw podłoży betonowych
 • jako szpachlówka drobnoziarnista do wyrównywania i wygładzania podłoży betonowych
 • wewnątrz i na zewnątrz budynku

Dane techniczne:

 • grubość warstwy od 1 do 50 mm w jednym cyklu roboczym
 • przyczepność ≥ 2 MPa
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa (klasa R4 wg PN-EN 1504-3)

Właściwości produktu:

 • zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista w jednym
 • do wykonywania grubych warstw
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • łatwa i lekka obróbka
 • optymalna konsystencja, nie spływa
 • wiązanie bez skurczu i naprężeń
 • bardzo drobne uziarnienie

Szacunkowe zużycie:

ok. 1,9 kg/1 m2 na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm3 uzupełnianego ubytku

Naprawa betonu z systemem weberep duo

Etapy prac:

 1. oczyszczamy uszkodzone podłoże betonowe 
 2. oczyszczamy skorodowane zbrojenia 
 3. nakładamy dwie warstwy ochrony antykorozyjnej zbrojenia weberep KB duo 
 4. nanosimy warstwę sczepną weberep KB duo 
 5. nanosimy warstwę reprofilacyjną weberep R4 duo 
 6. wyrównujemy powierzchnię za pomocą weberep R4 duo 
 7. zabezpieczamy powierzchnię powłoką ochronną, np. weber.tec 771, weber.tec 772, webertec silanosil 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj