weber.tec 935

Cerinol STM
Weber

Szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC

Zużycie

Około 2 kg / dm3    

    

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 935 (Cerinol STM) jest kombinacją hydraulicznie wiążących spoiw (fabrycznie przygotowana sucha zaprawa), wysokogatunkowych włókien mineralnych i bezchlorkowych wypełniaczy mineralnych. weber.tec 935 jest produktem odpornym na korozję (degradację), nie zawiera chlorków i wytwarza alkaliczne środowisko, co chroni elementy stalowe przed korozją. Znajdujące się w składzie suchej zaprawy wysokogatunkowe włókna nadają zaprawie właściwości pęczniejących. Proces wiązania masy zaczyna się natychmiast, dlatego weber.tec 935 może być stosowany do uszczelnień przecieków pod ciśnieniem. Zaprawa cechuje się dobrą przyczepnością praktycznie do każdego mineralnego podłoża.

Najważniejsze właściwości produktu

  • szybkie wiązanie
  • hydrofobowość
  • uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach