weber.tec Superflex D24

NOWOŚĆ
Weber

Elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +3°C do +30°C. Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych.
Świeżo nałożoną warstwę hydroizolacji chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. Należy kierować się tu zasadami sztuki budowlanej. Świeżą warstwę uszczelnienia przynajmniej przez 4 godziny chronić przed mrozem i deszczem.

Zużycie

Zużycie weber.tec Superflex D24 zależy od obciążenia wilgocią/wodą i wynosi:

Rodzaj obciążenia Minimalna grubość warstwy w mm Zużycie w kg/m2
obciążenie wilgocią i wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego 3 3,5
obciążenie zalegającą wodą opadową i wodą pod ciśnieniem (wkładka zbrojąca na całej powierzchni) 4 4,5
uszczelnienie cokołów budynku w strefie wody rozbryzgowej 2 2,5
pozioma hydroizolacja w i pod ścianami 2 2,5
uszczelnienie przeciwko wodzie działającej od środka pod ciśnieniem (zbiorniki) 2,5 3,0

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec Superflex D24 jest dwuskładnikową szybkowiążącą masą uszczelniającą bazująca na nowej technologii modyfikowania spoiw.  Produkt bez zawartości bitumu.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo elastyczny, mostkowanie rys min. 2 mm
  • wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
  • szybkowiążący, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
  • niezależny od pogody czas pełnego związania w ciągu 24 godzin
  • szybka izolacja przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem, 1 bar po 24 godzinach
  • do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, może być stosowany na nieotynkowanym murze
  • może być pokrywany tynkiem, odporny ma niskie temperatury i sól drogową, odporny na promieniowanie UV
  • uszczelnienie powierzchni pionowych i poziomych oraz warstwa sczepna w jednym
  • umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Składnik proszkowy zawiera cement. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj