Leca® KERAMZYT budowlany L

Weber

Gruboziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne

Dokumentacja produktowa

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

Leca® KERAMZYT budowlany L należy stosować do lekkich betonów, izolacji i wypełnień na zewnątrz i w gruncie, wszędzie tam gdzie grubość warstwy keramzytu nie będzie mniejsza niż 8 cm, a w szczególności do:

  • drenaży
  • zasypek izolacyjnych rurociągów i zbiorników, drenów francuskich, wypełnień w gruncie itp.
  • wytwarzania betonów lekkich
  • ogrodnictwa
  • pływających pokryw na zbiornikach z gnojowicą

Uwaga: do izolacji podłóg na gruncie należy stosować Leca® KERAMZYT impregnowany natomiast do izolacji i wypełnień wewnątrz budynku suchy Leca® KERAMZYT izolacyjny.  

Najważniejsze właściwości produktu

  • gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm,
  • do wykonywania lekkich betonów, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj