Kody UFI 2021 - co każdy dystrybutor wiedzieć powinien

Od 1 stycznia 2021 r., na podstawie Rozporządzenia Unii Europejskiej, zmieniają się zasady zgłaszania i znakowania opakowań wielu produktów, w tym chemii budowlanej. Firmy wprowadzające te produkty na rynek będą musiały rejestrować je w centralnym systemie PCN stworzonym przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Na etykietach zgłaszanych produktów (a w niektórych przypadkach także w kartach charakterystyki), trzeba będzie obowiązkowo umieszczać 16-znakowy kod znany jako unikalny identyfikator formuły (UFI).

kody UFI chemia budowlana

Kody UFI – obowiązek zgłoszenia

Weber jako producent chemii budowlanej będzie zgłaszał swoje wyroby w systemie PCN, a na naszych opakowaniach będą stopniowo pojawiać się kody UFI. Jest to proces długoterminowy, podczas którego skorzystamy z przewidzianego okresu przejściowego. W swoich zgłoszeniach do systemu PCN, Weber wskaże kraje, w których dany produkt będzie przez nas wprowadzony do obrotu.

W przypadku sprzedaży przez dystrybutorów naszych produktów poza granicami Polski, obowiązek zgłoszenia do PCN spoczywa na firmie dystrybucyjnej. Możemy wesprzeć w tym procesie naszych dystrybutorów i uwzględnić konkretny rynek zagraniczny w naszym zgłoszeniu.

Razem lub osobno

Współpraca z producentem nie jest oczywiście konieczna do skutecznego zgłoszenia sprzedawanych przez produktów chemii budowlanej. Takiego zgłoszenia kraju dystrybucji w systemie PCN i wygenerowania kodu UFI można dokonać na własną rękę.

Można też wesprzeć producenta - dystrybutor, który zdecyduje się na samodzielne zgłoszenie produktu, przesłać wygenerowany kod UFI do producenta.

Warto wiedzieć

Generalnie zgłoszenia do PCN na większość krajów są darmowe, ale w przypadku niektórych krajów mogą wiązać się z opłatami. Ponadto zgłoszenia na dany rynek należy dokonać w języku kraju, do którego ma być sprzedawany produkt. To zaś może oznaczać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów tłumaczenia kart charakterystyki na dany język obcy.

Weber, zgodnie z filozofią "We care" stara się zawsze pomóc swoim klientom. Zachęcamy zatem do kontaktu.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj