weber.ad 785

Poprzednia nazwa: Eurolan HL
Weber

Wysokowartościowa dyspersja tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Jeżeli zachowuje się proporcję mieszania podaną w niniejszej karcie technicznej, to weber.ad 785 nie wpływa znacząco na przebieg wiązania hydraulicznego. Zaprawy przygotowane z zastosowaniem domieszki należy pielęgnować jak typowe zaprawy cementowe, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zaprawy ulepszone domieszką można obciążać ostrożnie po 2 dniach. Po 25-28 dniach można obciążać je całkowicie.
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.ad 785 (Eurolan HL) jest wysokowartościową dyspersją tworzywa sztucznego na bazie styreno-butadienu.
Produkt nie zawiera rozpuszczalnika.
 

Zastosowanie produktu

weber.ad 785 jest stosowany w szczególności do wykonywania warstw sczepnych. Przykładem tego mogą być: tynk na murze, jastrych na betonie (przede wszystkim stary beton i gładkie powierzchnie betonowe) oraz tynk na powierzchniach spiekanych i glazurowanych (szkliwionych). Jest stosowany również jako domieszka do betonu, zapraw i zaczynu. Dodanie domieszki do  tynków i jastrychów powoduje podwyższenie: wodoszczelności, odporności na działanie środków chemicznych oraz elastyczności. Domieszka weber.ad 785 zmniejsza wielkość współczynnika wodno-cementowego, ponieważ posiada właściwości upłynniające.

Dodatek weber.ad 785 jest skuteczny w poszczególnych zastosowaniach:
1.1. Nanoszenie grubszych warstw zaprawy na stary beton podczas układania jastrychu.
1.2. Wykonywanie warstwy gruntującej lub obrzutki natryskowej w celu polepszenia przyczepności zaprawy tynkowej lub klejowej do gładkiego podłoża.
1.3. Ulepszenie zaprawy klejowej nanoszonej w postaci cienkiej lub średnio grubej warstwy.
2.1. Wykonywanie jastrychu pływającego.
2.2. Wykonywanie zespolonego jastrychu niepylącego.
3.1. Wykonywanie wodoszczelnych jastrychów i tynków.
3.2. Uelastycznianie i podwyższanie odporności chemicznej tynków, zapraw i jastrychów.
3.3 Wykonywanie gładkich jastrychów odpornych na ścieranie.
4. Domieszka do zapraw naprawczych.
5. Domieszka do powłok antykorozyjnych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • zwiększa przyczepność
  • opóźnia zbyt szybkie wysychanie
  • zwiększa wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
  • zmniejsza pylenie się powierzchni
  • posiada właściwości plastyfikujące

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). odczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Weber
Hydroizolacje

Meczet Króla Abdulla Ben-Al-Husajna w Ammanie (Jordania)

Meczet Króla Abdulla Ben-Al-Husajna w Ammanie (Jordania)

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Ruiny zamku w Olsztynie k/Częstochowy

Ruiny zamku w Olsztynie k/Częstochowy

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Willa Kestenberga w Łodzi

Willa Kestenberga w Łodzi

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj