weber.prim 803

Eurolan TG 5
Weber

Jednoskładnikowa warstwa sczepna na bazie dyspersji tworzywa sztucznego

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu przy obróbce: +10°C do +30°C
 

Zużycie

ok. 100 g/m2.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.prim 803 (Eurolan TG 5) jest jednokomponentową warstwą sczepną, na bazie wolnej od rozpuszczalników dyspersji tworzywa sztucznego.

Najważniejsze właściwości produktu

  • wysoka wytrzymałość na odrywanie na gładkich i szczelnych podłożach
  • nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, gdyż nie zawiera rozpuszczalników
  • do gruntowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
  • mały nakład pracy dzięki konsystencji dogodnej do malowania lub nakładania wałkiem
  • wykazuje doskonałą przyczepność na mineralnych, ceramicznych, metalowych i wielu innych organicznych podłożach
     

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj