weber.rep 756

Cerinol FM
Weber

Jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C
Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej nie można spryskiwać wodą.

Zużycie

ok. 1,8 kg / 1 m² na 1 mm grubości warstwy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep 756 (Cerinol FM) jest jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą hydraulicznie, fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą naprawczą PCC.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do uzupełniania ubytków w czasie renowacji betonów
  • moduł sprężystości podłużnej jest mniejszy niż betonu
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • niski skurcz i niskie naprężenia własne

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj