weber.rep 760

Cerinol Fix

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu przy obróbce: od +1°C do +30°C
Temperatura materiału przy obróbce: od +1°C
Czas obróbki: 3 do 8 min (w zależności od temp.)
W temperaturze +20°C można obciążyć w 75 % po 24 godzinach (patrz tabela przyrostu wytrzymałości w Danych Technicznych).

Zużycie

  • 2 części objętościowe weber.rep 760 i 1 część objętościowa wody: ok. 1,4 kg/dm3 wypełnionej przestrzeni.
  • 3 części objętościowe weber.rep 760 i 1 część objętościowa wody: ok. 1,8 kg/dm3 wypełnionej przestrzeni.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep 760 (Cerinol Fix) jest cementem szybkowiążącym. Jako dodatek nadaje się do wszystkich rodzajów cementu.

Najważniejsze właściwości produktu

  • nadaje się do wszechstronnego stosowania
  • odznacza się dużą początkową i końcową wytrzymałością
  • nie zawiera chlorków
  • nie powoduje powstawania wykwitów na betonie
  • wiąże również pod wodą

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj