weber.rep 760

Poprzednia nazwa: Cerinol Fix

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu przy obróbce: od +1°C do +30°C
Temperatura materiału przy obróbce: od +1°C
Czas obróbki: 3 do 8 min (w zależności od temp.)
W temperaturze +20°C można obciążyć w 75 % po 24 godzinach (patrz tabela przyrostu wytrzymałości w Danych Technicznych).

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep 760 (Cerinol Fix) jest cementem szybkowiążącym. Jako dodatek nadaje się do wszystkich rodzajów cementu.

Zastosowanie produktu

weber.rep 760 jest szczególnie wielostronnie działającym pomocniczym środkiem budowlanym, stosowanym do prefabrykatów betonowych, kamienia sztucznego, naturalnego, tynku, jastrychu, muru. Może być również stosowany, jako dodatek szybkowiążący przy wszystkich pracach tynkarskich i betoniarskich.
weber.rep 760 nadaje się idealnie do szybkiego zalewania otworów, do zakotwienia urządzeń, do wylewania fundamentów pod maszyny, które natychmiast powinny zostać obciążone, do mocowania konsoli pod umywalki, zlewozmywaków, grzejników itd.
weber.rep 760 nadaje się ponadto do uszczelniania miejsc przecieków w piwnicach, sztolniach, studzienkach itd. również w przypadku napływającej wody.

Najważniejsze właściwości produktu

  • nadaje się do wszechstronnego stosowania
  • odznacza się dużą początkową i końcową wytrzymałością
  • nie zawiera chlorków
  • nie powoduje powstawania wykwitów na betonie
  • wiąże również pod wodą

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj