weber.rep 767

Poprzednia nazwa: Cerinol VM 1
Weber

Zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C
Elementy zalewane chronić przed silnym nagrzewaniem lub przemarzaniem

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Sucha, fabrycznie przygotowana zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek. Jej upłynnienie jest uzyskiwane dzięki wysokowartościowym dodatkom upłynniającym, a nie ilości wody zarobowej, co korzystnie wpływa na właściwości i parametry zaprawy.

Zastosowanie produktu

- do wykonywania statycznie lub dynamicznie obciążonych podlewek pod maszyny, łożyska mostów, fundamentów, belek podwalinowych, suwnicowych, itp,

- do wypełniania szczelin w betonie,
- do obsadzania kotew, śrub itp. elementów
- do mocowania szyn dźwigów, suwnic itp.
 

Najważniejsze właściwości produktu

  • bezskurczowa
  • bardzo wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość
  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do stosowania przy obciążeniach dynamicznych
  • odporna na mróz i sole odladzające
  • samorozlewna (samopoziomująca)
  • zapobiega powstawaniu korozji
  • niski stosunek w/c

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj