weber.rep ZT

Poprzednia nazwa: DEITERMANN ZT
Weber

Torkretowe zaprawy zawierające inhibitor korozji, do natrysku metodą mokrą lub suchą

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C

Nałożoną powłokę z torkretowej zaprawy naprawczej należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 6 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub powłoki pielęgnacyjne w celu utrzymywania wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej weber.rep ZT nie można spryskiwać wodą.
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep ZT (DEITERMANN ZT) to 1-komponentowe, z inhibitorem korozji, wiążące hydraulicznie, fabrycznie przygotowane suche zaprawy.

Zastosowanie produktu

weber.rep ZT to zaprawy służące do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów, odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym itp. Stosowane mogą być zarówno metodą na sucho jak i na mokro, również metodą tynkarską. weber.rep ZT pozwala się lekko i dobrze obrabiać. Wygładzanie powierzchni zaprawy weber.rep ZT można wykonać przed zakończeniem procesu wiązania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza się dobrą paroprzepuszczalnością i wodoszczelnością (W8), jest odporna na mróz oraz sole odladzające. Po zakończeniu trwającej ok. 6 dni pielęgnacji, weber.rep ZT można pokryć farbą lub dyspersyjną powłoką ochronną. Nakładanie żywicznych powłok ochronnych możliwe jest dopiero po osiągnięciu przez podłoże wytrzymałości na odrywanie co najmniej 1,5 MPa oraz wymaganego przez żywicę stopnia wilgotności.

Najważniejsze właściwości produktu

  • moduł sprężystości podłużnej jest podobny do modułu sprężystości betonu
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • niski skurcz i naprężenia własne

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj