weber.rep ZT

(DEITERMANN ZT)
Weber

Torkretowe zaprawy zawierające inhibitor korozji, do natrysku metodą mokrą lub suchą

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C

Nałożoną powłokę z torkretowej zaprawy naprawczej należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 6 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub powłoki pielęgnacyjne w celu utrzymywania wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej weber.rep ZT nie można spryskiwać wodą.
 

Zużycie

Zużycie weber.rep ZT wynosi ok. 20 kg/1m2 na 1 cm grubości warstwy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep ZT (DEITERMANN ZT) to 1-komponentowe, z inhibitorem korozji, wiążące hydraulicznie, fabrycznie przygotowane suche zaprawy.

Najważniejsze właściwości produktu

  • moduł sprężystości podłużnej jest podobny do modułu sprężystości betonu
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • niski skurcz i naprężenia własne

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj