webertec nomix

Weber

Błyskawiczna mieszanka do zakotwień

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +3°C do +30°C. Nie stosować materiału na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur.

Zużycie

Z 1 worka 25 kg webertec nomix uzyskujemy ok. 14-15 litrów mieszanki.
1 worek 25 kg suchej mieszanki webertec nomix wystarcza na zakotwienie słupka o średnicy 5 cm w wykopie 20 x 20 x 40 cm.

Przykładowe zużycie suchej mieszanki w zależności od wymiarów kotwionego elementu i wykopu:

Średnica kotwionego słupka 5 cm 7,5 cm
Średnica wykopu 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm
Głębokość wykopu: - 30 cm 20 kg 45 kg 15 kg 40 kg
- 45 cm 30 kg 70 kg 25 kg 65 kg
- 60 cm 40 kg 95 kg 35 kg 90 kg
- 75 cm 50 kg 120 kg 45 kg 115 kg

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

webertec nomix to sucha mieszanka betonowa, wiążąca po dodaniu wody - nie wymaga mieszania. Wyjątkowo łatwa i szybka w stosowaniu, bez konieczności stosowania elektrycznych mieszarek lub innych urządzeń mieszających. Stosowanie bez brudzenia pojemników i narzędzi oraz jakichkolwiek strat niezużytego materiału.

Najważniejsze właściwości produktu

  • nie wymaga mieszania z wodą zarobową
  • materiał na bazie cementu
  • mrozoodporna i wodoodporna
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • twardnieje po ok. 10-30 minutach
  • zdolność przenoszenia niewielkich obciążeń po ok. 1-2 godzinach
  • pełna obciążalność po 24 godzinach
  • nie stanowi obciążenia dla środowiska naturalnego
 
 

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj