Nowy program Moja Woda to 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych instalacji do zatrzymania wody deszczowej

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierzają wesprzeć gospodarstwa domowe kwotą dotacji do wysokości 5 000 złotych z przeznaczeniem na przydomową instalację, która pozwoli zatrzymać wody opadowe lub roztopowe. Dofinansowanie można będzie otrzymać z nowego programu o nazwie Moja Woda.

dzieci w wodzie program moja woda

Zmiany klimatu a zasoby wody w Polsce

W branży budowlanej woda to czynnik o bardzo różnych obliczach. Z jednej strony jest niezbędnym komponentem, jak na przykład w mieszance betonowej, z drugiej strony potrafi oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję. To drugie oblicze sprawia, iż konieczne jest zabezpieczenie konstrukcji przed oddziaływaniem wody. Saint-Gobain Weber Polska, bazując na kompetencjach marki Deitermann, stale rozwija i ulepsza cały czas swoje rozwiązania w zakresie ochrony całego obiektu, jak i jego poszczególnych elementów, przed destrukcyjnym wpływem wilgoci.

Woda jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających życie ludzi, zwierząt i roślin. Chociaż stanowi ponad 70 procent pokrycia naszej planety, to jednak przede wszystkim jako woda słona, podczas gdy wartościowa dla nas woda słodka stanowi tylko 2,5 procenta jej łącznych zasobów. I jak się okazuje, nasze zapotrzebowanie na słodką wodę wymaga poświęceniu każdej jej kropli zdecydowanie większej uwagi niż miało to miejsce dotychczas.

Zmiany klimatu negatywnie wpływają na obecność wody w Polsce oraz pogłębiają jej coraz bardziej trudną dostępność. Niski poziom wód i współwystępująca susza stają się realnym zagrożeniem.

Program Moja Woda

Wychodząc naprzeciw narastającemu problemowi, program Moja Woda pozwoli sfinansować 20 000 instalacji przydomowej retencji. Wodę można zbierać z rynien i wpustów do zbiornika podziemnego lub nadziemnego, do instalacji rozsączającej, czy też do oczka wodnego.

Według szacunków specjalistów, taka ilość inwestycji może pozwolić zatrzymać nawet milion metrów sześciennych wody w ciągu roku. Cenny milion metrów sześciennych słodkiej wody nie tylko zostanie wykorzystany, ale jego odprowadzenie odciąży systemy kanalizacji i zminimalizuje ryzyko wystąpienia podtopień spowodowanych przez nawałnicowe deszcze.

Obecnie w Polsce retencjonuje się tylko około 6,5 procent wody opadowej i roztopowej.

Dotacja do inwestycji

Dotacja może obejmować do 80% kosztów zakupu, montażu, jak też uruchomienia inwestycji, które umożliwią zagospodarowanie wód opadowych i wód roztopowych na terenie nieruchomości, na której powstanie instalacja. Środki w wysokości do 5 000 złotych będzie można przeznaczyć na odprowadzające wody opadowe przewody, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania pozyskanej w ten sposób wody.

Środki finansowe w ramach programu Moja Woda trafią do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej ostatecznych beneficjentów projektu. Wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na mikroinstalacje wodne mają być w nich przyjmowane od początku lipca 2020.

Realizacja programu Moja Woda planowana jest w latach 2020 - 2024. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zamierzają zainwestować w ramach projektu 100 milionów złotych w łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Jak wykonać hydroizolację oczka wodnego?

Do hydroizolacji zarówno oczek wodnych, jak i innych zbiorników np. z betonu, rekomendujemy hydroizolację mineralną jak np. webertec Superflex D3 lub weber.tec 824.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj