Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. Nasza siedziba jest w Gliwicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500,- zł, NIP 5220101585.

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: ul. Okrężna 16 , 44-100 Gliwice,
 • e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
 • telefonicznie pod nr: +48 32 3396300*.

 Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie i możemy nie móc rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem korespondencji w naszym imieniu,
 2. Operatorzy pocztowi i kurierzy,
 3. Podmioty obsługujące nasze call-center.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

*opłata wg. stawki operatora

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj