Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. Nasza siedziba jest w Gliwicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500,- zł, NIP 5220101585.

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: ul. Okrężna 16 , 44-100 Gliwice,
 • e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
 • telefonicznie pod nr: +48 32 3396300*.

 Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

 1. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz, w tym założenia konta w naszym portalu internetowym www.pl.weber,
 2. udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 3. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail, SMSów, MMSów, analizowania czy czytasz nasze wiadomości i którymi najbardziej się intereujesz oraz dopasowywania treści wiadomości do Twoich zainteresowań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych osobowych nie będziesz mógł założyć konta w naszym portalu, nie będziemy także mogli zawrzeć z Tobą innych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem tego portalu, jak również odpowiedzieć na Twoje pytanie i rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Nie będziesz również mógł otrzymywać od nas informacji marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, czyli tego rozporządzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera oraz SMSów i MMSów marketingowych poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z ich treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszych komunikatów do Twoich zainteresowań.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas,
 2. Podmiotom obsługującym działania marketingowe, w tym dostarczającym narzędzi do wysyłki informacji marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu,
 3. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie,
 4. Agencjom marketingowym,
 5. Organom oraz urzędom wykonującym władzę publiczną,
 6. Kurierom oraz poczcie,
 7. Portalom społecznościowym.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz, w tym założenia konta w naszym portalu, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowej ich realizacji, czyli czas odpowiadający długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail oraz SMSów i MMSów na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

*opłata wg. stawki operatora

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj