Obowiązek informacyjny

Nasza siedziba jest w Gliwicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086064, kapitał zakładowy 314 627 500,- zł, NIP 5220101585, BDO: 000006702.

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: ul. Okrężna 16 , 44-100 Gliwice,
 • e-mailem na adres: odo.sgcppl@saint-gobain.com
 • telefonicznie pod nr: +48 32 3396300*

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, a w szczególności wysyłaniu do Ciebie newsletterów, SMSów i MMSów oraz analizie czy zapoznajesz się z ich treścią oraz które z informacji czytasz najchętniej, a także dopasowywaniu treści wiadomości do Twoich zainteresowań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego i rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez podania Twoich danych nie będziemy też mogli wysyłać do Ciebie newsletterów, SMSów lub MMSów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Twojej zgody wyrażonej na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. Odwołanie zgody nie ma wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, które następowało przed odwołaniem zgody.
 2. Naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, prowadzenie naszego marketingu, a zwłaszcza analiza czy czytasz nasze newslettery, SMSy, MMSy oraz z jakimi treściami w nich zawartymi się zapoznajesz.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.
 2. Dostawcom narzędzi do prowadzenia analityki ruchu na stronie.
 3. Agencjom marketingowym.
 4. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów, SMSów i MMSów.
 5. Portalom społecznościowym.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 3. Do momentu rezygnacji przez nas z prowadzenia marketingu polegającego na wysyłaniu newsletterów, SMSów, MMSów lub odwołania przez Ciebie zgody na ich otrzymywanie.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką Prywatności >>

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj