Pęknięcia i odspojenia płytek na balkonach i tarasach. Jak sobie z tym radzić?

Prawidłowo wykonany balkon lub taras ma bardzo duży wpływ na trwałość tej części mieszkania lub domu, w której jest zlokalizowany. Jego wykonanie wymaga użycia sprawdzonych rozwiązań materiałowych i odpowiedniego rozwiązania technicznego zapewniającego odporność na wodę i izolację termiczną.

odspojenia płytek odpadające płytki

Dlaczego balkon lub taras staje się nieszczelny?

Do najczęstszych przyczyn problemów ze szczelnością balkonu lub tarasu należy zaliczyć:

Odspojenia i pęknięcia płytek

Odspojenia i pęknięcia płytek powstają na skutek doboru nieodpowiedniej zaprawy klejowej lub zastosowania niewłaściwej metody aplikacji. Dobrej jakości zaprawa musi być odkształcalna, a klejenie powinno być całopowierzchniowe z nanoszeniem zaprawy klejowej zarówno na podłoże, jak i klejone płytki.

Jeśli te zasady nie są przestrzegane, to płytki mogą odspajać się i pękać już po pierwszym sezonie zimowym.

Odspojenia w strefie obróbek blacharskich i balustrad

Aby te miejsca pozostały trwałe i szczelne muszą być wykonane ze szczególną starannością. Przede wszystkim obróbki blacharskie powinny być wklejane całopowierzchniowo np. na żywicę, a nie mocowane tylko punktowo kołkami do betonowego podłoża.

Miejsca mocowania balustrad, z uwagi na brak prawidłowego uszczelnienia tego miejsca, to dość częste punkty, od których zaczyna się destrukcja balkonu lub tarasu.

Odspojenia w miejscu styku ze ścianą lub stolarką drzwiową

To newralgiczne miejsca, które wymagają dokładnej i starannej obróbki przy użyciu odpowiednich taśm uszczelniających.

Nawet niewielkie niedociągnięcia powstałe w trakcie aplikacji materiałów izolacyjnych w tych obszarach bardzo często przekładają cię na powstanie uszkodzeń i nieszczelności. Ich efektem jest zawilgocenie konstrukcji, przecieki i uszkodzenia przyklejonych płytek.

Spękania i odspojenia fug

Mogą być spowodowane doborem niewłaściwej zaprawy klejowej, niewłaściwą metodą klejenia płytek, niewłaściwym doborem szerokości i rozmieszczenia spoin (w tym dylatacyjnych) czy doborem nieodpowiedniego materiału do fugowania itd.

Skutek jest zawsze ten sam – poprzez uszkodzone spoiny woda wnika pod płytki powoduje dalsze uszkodzenia zarówno powierzchni płytek, jak i zawilgocenie całej konstrukcji.

System weber.dry balkon krok po kroku

Oto jak prawidłowo wykonać weber.dry balkon z użyciem żywicy poliuretanowej, w przypadku balkonów nowych, nie wymagających naprawy.

 1. Wyrównanie powierzchni balkonu

  Powierzchnia balkonu musi być równa i pozbawiona wystających i luźnych części oraz pyłu i kurzu. Z powierzchni należy usunąć mleczko cementowe oraz wszelkie zanieczyszczenia mogące negatywnie wpływać na przyczepność warstw do podłoża.

 2. Uszczelnienia połączeń

  Połączenia ściany z płytą balkonową uszczelniamy trwale elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym.

 3. Gruntowanie trudno dostępnych miejsc

  Podłoże należy zagruntować przy użyciu preparatu weber.prim EP 2K. Gruntowanie zaczynamy od pasa na dolnej części ściany, obróbek blacharskich, załomów i krawędzi.

  Te elementy gruntujemy przy użyciu pędzla.

 4. Gruntowanie cd...

  Następnie wałkiem gruntujemy większe powierzchnie poziome.

 5. Odkurzenie i odtłuszczenie powierzchni

  Kolejnym etapem jest naniesienie membrany weber.dry PUR seal.

  Odkurzamy zagruntowaną powierzchnię i odtłuszczamy acetonem.

 6. Wyznaczamy granice taśmą

  Taśmą papierową wyznaczamy granice nakładania preparatu.

 7. Nanosimy membranę weber.dry PUR seal

  Membranę weber.dry PUR seal nanosimy pędzlem w miejscach trudniej dostępnych. Na dużych powierzchniach używamy wałka.

 8. Usuwamy taśmy odcinające

  Bezpośrednio po na naniesieniu membrany usuwamy taśmy odcinające.

 9. Nanosimy drugą warstwę membrany

  Po całkowitym wyschnięciu preparatu, najlepiej następnego dnia, nanosimy drugą warstwę membrany weber.dry PUR seal.

  Zaczynamy od odkurzenia powierzchni i przyklejenia papierowych taśm odcinających. Nanosimy membranę, podobnie jak pierwszą warstwę - w trudno dostępnych miejscach pędzlem, na dużych powierzchniach wałkiem.

 10. Posypka z piasku kwarcowego

  Bezpośrednio po nałożeniu drugiej warstwy wykonujemy posypkę z piasku kwarcowego, barwionego piasku kwarcowego lub płatków dekoracyjnych.

 11. Zdejmujemy taśmy odcinające

  Po wykonaniu posypki ostrożnie zdejmujemy taśmy odcinające.

 12. Zdejmujemy nadmiar piasku

  Po wyschnięciu drugiej warstwy membrany, najlepiej następnego dnia, zbieramy nadmiar piasku - nadaje się on do ponownego wykorzystania.

 13. Warstwa wierzchnia z żywicy poliuretanowej

  W ostatnim etapie wykonujemy warstwę zamykającą przez nałożenie preparatu weber.dry PUR coat lub weber.dry PUR coat traffic. Membrany weber.dry PUR coat traffic używamy w przypadku wzmożonego ruchu pieszego lub kołowego.

  W przypadku posypki z barwnego kruszywa kwarcowego lub płatków dekoracyjnych, warstwę zamykającą wykonujemy wersją transparentną żywicy poliuretanowej weber.dry PUR coat.

Zobacz film jak krok po kroku aplikować żywicę na balkonie lub tarasie

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj