Prace podłogowe w okresie zimowym. Jak układać posadzki zimą?

W okresie obniżonych temperatur do wykonywania prac podłogowych trzeba podejść w szczególny sposób. Można tu rozpatrywać dwa najbardziej typowe przypadki – niskie temperatury na zewnątrz ale wewnątrz obiekt jest ogrzewany zapewniający odpowiednie warunki oraz obiekty nieogrzewane, w których temperatura jest zbliżona do temperatur zewnętrznych.

Suche wyroby cementowe można przewozić nawet przy dużym mrozie, ale już po wymieszaniu z wodą nie lubią one chłodu. W niskich temperaturach zaburzony zostaje proces wiązania zaprawy cementowej i może ona przebiegać bardzo długo. Następuje również powolny przyrost wytrzymałości, przez co znacznie wydłuża czas, po którym można wykonany element poddawać obciążeniom lub rozpocząć wykonywanie kolejnych prac.

W niskich temperaturach powoli aktywują się wszystkie niezbędne polimery, przez co zaprawy samopoziomujące mogą mieć dużo mniejszy rozpływ i gorsze właściwości poziomujące.

Ogólna zasada, zwłaszcza w obiektach nieogrzewanych, jaką należy przyjąć przy wykonywaniu prac podłogowych w okresach obniżonych temperatur, jest stosowanie tak zwanych wyrobów błyskawicznych o krótkich czasach wiązania i przyspieszonym przyroście wytrzymałości. Oczywiście ważne, aby temperatura w trakcie wykonywania prac, twardnienia i wiązania była powyżej zera.

Prace podłogowe zimą

Układanie posadzek zimą w obiektach ogrzewanych

Przed przystąpieniem do prac, worki z materiałem należy przechowywać w pomieszczeniu aby podnieść ich temperaturę. Długość przechowywania worków zależy od tego, w jak niskiej temperaturze wyrób był magazynowany i transportowany.

Do przygotowania wyrobu można też używać ciepłej wody o temperaturze ok. 25°C, która szybciej aktywuje zawarte w zaprawach dodatki. Nie należy przesadzać z temperaturą wody, ponieważ zbyt ciepła może drastycznie skrócić czas zachowania parametrów roboczych oraz niekorzystnie wpłynąć na wielkość skurczu.

Przy obiektach ogrzewanych można śmiało korzystać z wyrobów o standardowych czasie wiązania i wysychania.

Wylewka samopoziomująca zimą w pomieszczeniach ogrzewanych

Podczas układania, zwłaszcza zapraw samopoziomujących, należy zwrócić szczególną uwagę na działające grzejniki. Należy je ustawić na minimalne grzanie, które zapewni temperaturę przed najbliższe 3-5 dni w pomieszczeniu na poziomie min. 15°C. Dlaczego jest to takie ważne? W najbliższym otoczeniu grzejnika temperatura zawsze jest wyższa (woda w instalacji zazwyczaj ma temperaturę 50-55°C), przez co w tych miejscach następuję podgrzanie świeżej zaprawy i szybkie odparowanie wody przed związaniem. W efekcie mogą powstać łukowe spękania podkładu samopoziomującego w tym rejonie.

Ogrzewanie również mocno wysusza powietrze w pomieszczeniu nawet do poziomu 20%. Zmniejszenie temperatury będzie skutkowało podniesieniem wilgotności, dzięki czemu mniej wilgoci, potrzebnej do wiązania cementu, będzie zabierane przez powietrze ze świeżej zaprawy. W skrajnych przypadkach zbyt niska wilgotność w pomieszczeniu może prowadzić do dużych spękań nie tylko cienkich warstw wygładzających ale również kilkucentymetrowych jastrychów.

Układanie posadzek zimą w obiektach nieogrzewanych

W obiektach nieogrzewanych, jeśli temperatura nie jest niższa niż 10°C, do wykonywania jastrychów należy stosować gotową mieszankę weber.floor RAPID lub w przypadku wykonywania prac z półsuchym jastrychem przygotowywanym na budowie z cementu i kruszywa – weberfloor FIBROCEM.

Jastrych weberfloor RAPID zwiera specjalne dodatki przyspieszające wiązanie. Jeśli jest to możliwe, warto materiał mieszać z cieplejszą wodą o temperaturze ok. 25°C. Umożliwi to uzyskanie szybszego wiązania. Weberfloor FIBROCEM jest na bazie szybkosprawnego, o wysokiej wytrzymałość spoiwa cementowego które bardzo szybko wiąże wodę.

Proces wiązania cementu jest typową reakcją egzotermiczną tzn. przebiega z wydzieleniem ciepła. Ilość wydzielonego ciepła jest uzależniona od składu mineralnego cementu, jego klasy oraz zawartości dodatków np. popiołu lub żużla. W porównaniu do typowych cementów stosowanych do jastrychów, weberfloor FIBROCEM podczas wiązania wydziela więcej ciepła, dzięki czemu temperatura jastrychu jest wyższa niż temperatura jastrychu na standardowym cemencie. Dzięki temu w niskich temperaturach jastrychy z weberfloor FIBROCEM szybciej wiążą i szybciej uzyskują wysokie wytrzymałości.

Wylewka samopoziomująca zimą w nieogrzewanych pomieszczeniach

W obiektach nieogrzewanych o temperaturze poniżej 10°C nie zaleca się stosowania zapraw samopoziomujących bez wcześniejszego zwiększenia temperatury pomieszczenia.

W niskiej temperaturze gruntowania podłoża systemowym preparatem jest mało skuteczne a także zaprawa samopoziomująca nie będzie się prawidłowo rozpływać, nawet jeśli zostanie wymieszana z cieplejszą wodą.

Bardzo ważnym czynnikiem jest w tym przypadku sama temperatura podłoża – jeśli jest ono zimne to bardzo szybko obniży po wylaniu temperaturę wylewki i zaburzy jej wiązanie. A prawidłowa szybkość wiązania jest czynnikiem kluczowym, ponieważ zbyt długie pozostawanie zaprawy w formie płynnej może powodować segregację materiału – czyli opadanie większych i cięższych ziaren. Skutkiem tego jest obniżona wytrzymałość mechaniczna podkładu podłogowego. Dlatego, przed przystąpieniem do prac, do pomieszczenia należy wstawić dmuchawy, które podniosą temperaturę zarówno powietrza jak i podłoża. Dmuchawy powinny zostać wyłączone przed rozpoczęciem prac, lub przeniesione w takie miejsce, aby nie powodowały intensywnego ruchu powietrza. Dotyczy to również następnych min. 3 dni, aby strumień ciepłego powietrza nie był bezpośrednio nakierowany na podłogę.

Wylewka na tarasie lub balkonie w warunkach zimowych

W okresach jesiennych lub przy łagodnych zimach prace prowadzone są również na zewnątrz.

Największym ryzykiem, jeśli prowadzimy pracę przy temperaturach bliskich 0°C, są nocne przymrozki. Dlatego, tak jak w przypadku prac wewnątrz pomieszczeń nieogrzewanych, do prac na zewnątrz należy stosować wyroby szybkie.

Do wykonywania np. warstw dociskowych na tarasach i balkonach należy zastosować jastrychy przygotowane ze wspomnianego już spoiwa weberfloor FIBROCEM lub wysokowytrzymała suchą mieszankę betonową webermix beton B50. Jest to wyrób dostarczany w workach 25 kg do wymieszania z wodą.

Mieszanka spoiw zawarta w webermix beton B50 przyspiesza przyrost wytrzymałość, dzięki czemu wykonany element szybciej uzyskuje odporność na niskie temperatury.

Bardzo ważnym aspektem przy pracach na zewnątrz jest prawidłowa pielęgnacja. Tak jak w okresie letnim chronimy wykonane elementy przed słońcem i nagrzaniem, tak przy niskich temperaturach musimy ochronić element przed ucieczką ciepła. W tym celu wykonuje się prace pod specjalnymi namiotami zwanymi cieplakami lub jeśli nie ma takiej możliwość, powierzchnię po wykonaniu dodatkowo przykrywa się np. płytami styropianowymi, które zabezpieczają przed niewielkim przymrozkiem. Styropian oczywiście trzeba dodatkowo obciążyć, aby nie został zerwany przez wiatr.

Prace podłogowe - śledź prognozę pogody

Praca w warunkach obniżonych temperatur jest możliwa ale wiąże się z odpowiednim wyborem rozwiązania i technologii pracy. Należy też sprawdzać prognozy pogody – nawet jeśli w ciągu dnia temperatura będzie oscylować wokół 10°C to w nocy może spaść dużo poniżej zera. A przy bardzo niskich temperaturach wszystkie zabiegi zabezpieczające mogą być niestety niewystarczające. Wówczas lepiej przełożyć pracę na bardziej sprzyjające warunki.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj