weber KLEJ ELASTYCZNY

Weber

Elastyczny cementowy klej do płytek na balkony i tarasy

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.Prace należy wykonywać w suchych warunkach.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

weber KLEJ ELASTYCZNY do płytek może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budownictwie mieszkaniowym oraz na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym, np. posadzki w obiektach handlowych i przemysłowych. Jest on przeznaczony do układania płytek glazury i terakoty, gresowych i z nienasiąkliwego kamienia i klinkieru na ścianach i podłogach.
Podłożem pod okładziny może być:

 • beton
 • tynk cementowy i cementowo –wapienny;
 • tynk gipsowy
 • płyty gipsowo-kartonowe i wiórowo-cementowe
 • jastrych cementowy i anhydrytowy;
 • płyty OSB
 • stare powłoki malarskie
 • istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko
 • ogrzewanie podłogowe
 • płyty termoizolacyjne
 • surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe i inne tego typu materiały budowlane.

W przypadku podłoży o znacznej chłonności i/lub porowatości, należy nałożyć 1-2 warstwy płynu gruntującego weber PRIMO, a dla podłoży gipsowych - głęboko penetrującego weber PG212. W przypadku klejenia na gładkie, nienasiąkliwe podłoże (istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko), należy powierzchnię pokryć emulsją poprawiającą przyczepność weber.prim 803. Klej może służyć do wyrównania powierzchni pod układane płytki na ścianach (grubość 2-15 mm) oraz do murowania niewielkich elementów np. osłon wanny lub brodzika, itp. Przed przyklejeniem płytek w systemach ogrzewania podłogowego, należy wygrzać podłoże, włączyć instalację grzewczą na 24 godziny, po czym wyłączyć i odczekać do ostygnięcia. weber KLEJ ELASTYCZNY może być stosowany na zewnątrz, ale należy użyć płytki mrozoodporne.

Najważniejsze właściwości produktu

 • C2TE
 • średniowarstwowy 2-15 mm
 • do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
 • do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
 • mrozoodporny - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • do stref mokrych
 • na balkony, tarasy, cokoły
 • na ogrzewanie podłogowe
 • na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej.

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.
Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.
 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj