weber OPTIMA CEMENTOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

Weber

Wylewka samopoziomująca 2-30 mm do układania ręcznego

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą.

Zastosowanie produktu

 • Do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod panele, płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, korkowe, kamienne, linoleum, itp.,
 • Do stosowania na podłożach betonowych i jastrychach cementowych wewnątrz budynków, w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej,

Do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.), Wylewki weber OPTIMA CEMENTOWA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA nie eksploatować bez wyżej wymienionych warstw posadzkowych.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Bardzo dobre właściwości samopoziomujące
 • Nowoczesna formuła ułatwiająca układanie ręczne
 • Umożliwia szybkie wykonanie prac
 • Ruch pieszy już po ok. 4 godzinach
 • Do pomieszczeń suchych, wilgotnych i mokrych
 • Niski skurcz liniowy – zwiększone bezpieczeństwo
 • Doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • Do układania na podkładach z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • Do stosowania wewnątrz budynków

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj