weber SAMOPOZIOM

Weber

Wylewka samopoziomująca 2-30 mm do układania ręcznego

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

  • Do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe itp.,
  • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach i obiektach użyteczności publicznej, na podło-żach betonowych i jastrychach cementowych,
  • Do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.),

Wylewki weber SAMOPOZIOM nie eksploatować bez wyżej wymienionych warstw posadzkowych.
 

Najważniejsze właściwości produktu

  • Doskonałe właściwości samopoziomujące
  • Specjalna receptura ułatwiająca układanie ręczne
  • Ułatwia szybkie wykonanie prac
  • Ruch pieszy po ok. 3-5 godzinach
  • Do wygładzania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym
  • Do stosowania wewnątrz budynków

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj