weber EXPERT ZAPRAWA TYNKARSKA

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna być wyższa niż +5ºC i niższa niż +25 ºC. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci. Powierzchnię chronić przed deszczem w trakcie nakładania oraz wiązania.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Cementowa zaprawa do tynkowania w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą. Produkt spełnia wymagania normy PN-EN998-1.

Zastosowanie produktu

weber EXPERT ZAPRAWA TYNKARSKA służy do:

  • tynkowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, np. łazienki, natryski
  • wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoży

Szybka i łatwa w użyciu zaprawa budowlana, zastępująca tradycyjną zaprawę, przygotowywaną na placu budowy. Umożliwia szybkie prowadzenie prac remontowych. Zapewnia jednakowe, dobre parametry wytrzymałościowe i robocze dla każdej wymieszanej porcji.

Najważniejsze właściwości produktu

  • Do tynkowania ścian
  • Do wnetrz i na zewnątrz
  • Do nakładania ręcznego
  • Ułatwia i przyśpiesza wykonanie prac
  • Grubość warstwy od 10 do 20 mm
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Mrozoodporna i wodoodporna

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku zanieczyszczenia oczy przemyć wodą, skórę umyć wodą z mydłem. Świeże zabrudzenia zaprawą usuwać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj